Lisansüstü Öğrencilerin Ders Kayıtları


Lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları sistemdeki aksaklıklar nedeniyle 15 Şubat 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.