Komisyon Üyeleri İle Genel Değerlendirme Toplantısı


Üniversitemiz bünyesinde ilk defa 2011 yılında faaliyete geçen ve bu güne kadar onlarca projeye destek veren Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi komisyon üyeleri ile Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi(AUMER) yönetim kurulu üyeleri genel değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay başkanlığında gerçekleşen toplantıda kuruldukları günden günümüze kadar geçen süreçte söz konusu birimlerde yapılan çalışmalar, desteklenen projeler, gelinen nokta, bölgesel işbirlikleri, geleceğe yönelik hedefler, mevcut problemler ve çözüm önerileri gündeme geldi.

BAP 1 2803201

Diğer yıllardan farklı olarak, BAP birimi, Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal/uluslararası bilimsel içerikli, üniversitelerarası katılımlı bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği ve bildiri kitabının yazılı veya dijital ortamda basıldığı çalıştay, workshop,... gibi bilimsel etkinlikleri desteklemeye yönelik yeni bir proje türünü bu yıl itibariyle hayata geçirecek. Her birim (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Merkezler) bir yıl içinde bir defa bu destekten faydalanabilecek.

Üniversitemiz adresli uluslararası bilim literatüründe kabul gören dergilerde öğretim elemanlarımızca yapılan yayın sayıları ve söz konusu yayınlara başka araştırmacılar tarafından yapılan atıf sayıları belirgin bir hızla artmaya başladığına vurgular yapan Rektör Orbay "Bu artışta BAP ve AUMER'in desteklediği projelerin önemli katkıları söz konusu. Bu komisyonlarda büyük bir fedakarlıkla çalışan komisyon üyelerine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bilindiği gibi, BAP ve AUMER birilerinin temel amacı: Bilim literatürüne özgün katkılar sağlamak, ülkemizin öncelikli araştırma alanlarında araştırmalar yaparak teknoloji üretimine ve dolayısıyla rekabet gücüne katkıda bulunmak ve bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkılar sağlamaktır" dedi.

BAP 2 2803201

Her geçen akademik yıl içerisinde BAP Birimi'nin öğretim elemanlarımıza sağlayacağı proje destekleri ile AUMER'in araştırma kapasite ve becerisinin gelişmesi ve iyileşmesi açısından önemine değinen Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay, "BAP Birimimiz ve AUMER, söz konusu bu hedeflere erişebilmek için bütçe kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanmak durumundadır. Her yıl destek miktarları artırılmakta, desteklenen proje sayısı ise buna paralel olarak artmaktadır. Bu projelerden ve bundan sonra desteklenecek olan projelerden elde edilen sonuçlar yakın bir dönemde bilim literatürüne uluslararası yayın, teknolojiye dönüşme, patent olarak sonuçlarını gösterecektir. Bu birimimizde ki en büyük arzumuz Amasya Üniversitesi araştırmacılarının ve öğrencilerimizin ulusal, uluslararası düzeyde başarılarıyla gündeme gelmeleridir" dedi.

BAP 3 2803201

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü