Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalıştayı


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi konferans salonunda Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalıştayı icra edilmiştir. Çalıştaya üniversitemizi temsilen Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Burak Bilgin katılmıştır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından ülkemizde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında yapılan performans endeks sıralamasında dereceye giren kuruluşlara başarı ödülleri dağıtılmıştır. Performans endeks çalışmalarında 6 (altı) farklı parametre kullanılmış olup bunlar;

- Devlet Destekleri ve Yönetici Şirket Harcamaları (% 16)

-  Ar-Ge Yetkinliği (% 29)

-  İhracat ve Firma Kompozisyonu (% 20)

-  Fikri Mülkiyet Hakları (% 12)

-  Kuluçka Hizmetleri (% 8)

-  İşbirliği ve Etkileşim (% 15)

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalıştayı

2002 yılında ülkemizde sadece 2 Teknokent mevcut iken, 2013 yılsonu itibariyle 52 Teknokent kurulmuş bunlardan da 39'u aktif olarak faaliyet göstermektedir. Ülkemiz ve ilimiz için Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği'nin öneminin her geçen gün daha da arttığı görülmektedir.

Çalıştay süresince çalışma gruplarından daha önce 26 Kalkınma Ajansı Bölgesinde yapılmış olan toplantı ve seminer çalışmalarında ortaya konulan problem sahaları ve çözüm önerileri arasından öncelikli olması gereken konuların ortaya çıkarılması istenmiştir. Yapılan çalıştay sonuçları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yönüyle incelenerek 2014 yılı sonuna kadar Kamu-Üniversite ve Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Strateji Belgesi olarak yürürlüğe konacaktır.  

Amasya Üniversitesi

BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü