İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimine Kaydolan Öğrencilerin Dikkatine


Üniversitemizde İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyen (yeterlilik sınavına giren veya girmeyen) tüm öğrenciler 27.09.2013 Cuma günü saat 10.00'da Mimarlık Fakültesi binası, hazırlık sınıfları biriminde, öğretim elemanımız Nihal Kolukırık nezdinde toplanmaları gerekmektedir. İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimine Kayıt yaptıran tüm öğrenciler gelmek zorundadır.


Yabancı Diller Bölüm Başkanı
Rumiye Arslan