İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı


Ülkemizde insan hakları konusundaki eğitimin yaygınlaştırılması ve insan hakları eğitimi alanındaki araştırmalarının desteklenmesine katkı sağlamak amacıyla, İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı kapsamında, üniversitelerimizde görev alan akademisyenler, eğitimlerini sürdürmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilecektir.
Başvurular
turkey@rwi.lu.se   e-posta adresine yapılacaktır.

Söz konusu hibe başvuru koşulları ve başvuru formu

http://www.rwi.lu.se/institute/TurkeyGrantturkish.shtml  adresinde mevcuttur.

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Amasya Üniversitesi