İngiltere Büyükelçiliğinden Refah Fonu Açık Çağrısı


cemcem12

İngiltere Dış İşleri Bakanlığı'nın Dış Politika Öncelikleri 2 kapsamında, İngiltere'nin dış politikasını geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla İngiltere Büyükelçiliği tarafından 2014-2015 Refah Fonu Açık Çağrısı başlatılmıştır. Türkiye'nin de öncelikli ülkeler arasında bulunduğu teklif çağrısına sunulan projelerin ön teklifleri için son başvuru tarihi: 28 Şubat 2014'tür.

Refah Fonu, İngiltere kalkınma hedefleri kapsamında İngiltere'nin Dış Politika önceliklerinden olan yatırım, ihracat, serbest piyasa ve küresel büyüme kanallarına katkı sağlayarak refah seviyesini arttırmayı hedeflemektedir.

Projelerin 3 temel başlık altında geliştirilmesi hedeflenmektedir.

-Sürdürülebilir, Etkin ve Açık Ekonominin Arttırılması
-Enerji Güvencesinin Geliştirilmesi ve Enerji Verimliliğinin Yükseltilmesi
-Türkiye'de Düşük Karbonlu İktisadi Gelişmeyle İklim Değişikliği Mücadelesi

Detaylı bilgi için tıklayınız.

http://www.ab-ilan.com/diger-hibe-duyurulari/proje-hibe-ve-fonlar/diger-hibe-duyurulari/ingiltere-buyukelciligi-nden-2014-2015-refah-fonu-acik-cagrisi-004617

 

Proje Destek Ofisi

Uzman Fatih ÇEMÇEM

Dahili: 2150