İngilizce Makale Yazma Desteği


Öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarını İngilizce olarak yazma ve yayınlama sürecine, destek olmak amacıyla araştırmacılarımıza danışma saatleri oluşturulmuştur. Bu birimde verilecek olan hizmet, yazılmış olan metne dair bir danışmanlık hizmeti olarak yürütülecek, baştan sona bir çeviri yapılmayacaktır. Bu danışma saatlerinde;

  •        Öğretim elemanlarımız tarafından yazılmış olan İngilizce makale ve benzeri akademik metinler, ilgili yayın organlarına gönderilmeden önce yabancı dil standartlarına uygunluğunun kontrolü yapılacak,
  •        Öğretim elemanlarımız yabancı dil kullanımına dair metin bağlamında çeşitli öneriler alacak,
  •        İngilizce öğretim elemanlarımızın rehberliğinde, yazılmış olan metin, metni yazmış olan öğretim elemanı ile birlikte dil açısından değerlendirilecek, hatalar metin üzerinde net bir şekilde görülecek ve böylece bu hataların gelecekte tekrarlanmasının önüne geçilebilecek,
  •        Bilgisayar yoluyla tespit edilemeyen çeşitli yazım yanlışları, cümle düşüklükleri ve anlam bozuklukları düzeltilecektir.

Söz konusu destek hizmetleri, Fulbright asistanlarımız Catherine MCLaughlin ve Erin Elisabeth Dalvini tarafından verilecektir. Lütfen   

erindalvini@yahoo.com;  katem1089@gmail.com mail atarakbilgi ve randevu alınız.

ing makale