İlk Öğrencilerini Alacak Programlarımız


Eğitim- öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra evrensel ve akademik bakış açısıyla yetiştirdiği bireyleri, iş dünyasında tercih edilebilir ve sürdürülebilir eğitime sahip profesyonel eğitim kurumu olmak vizyonuyla yola çıkan Amasya Üniversitesi 2014-2015 akademik yılında bazı bölüm ve programları için ilk öğrencilerini almanın heyecanını yaşıyor.

Tercihlerin başladığı şu günlerde üniversite adayı gençlerin karşısına istihdam odaklı yeni programlarla çıkan Amasya Üniversitesi ilk kez bu yıl İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Grafik Tasarım Programı, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programı, Otobüs Kaptanlığı Programı, Posta Hizmetleri Programı ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programlarına ilk öğrencilerini alarak vizyonunu bir adım daha öteye taşıyor.

İstihdam odaklı açtığı bölümler ve DGS ve KPSS'deki başarısı istatistikî verilerle de kanıtlanmış olan Amasya Üniversitesi gelişen teknoloji ve dünyadaki değişime ilimizde ve bölgemizde öncü olarak çağın gerekliliği birçok bölümü daha bünyesine kattı.

İşte O Bölümler

İngilizce Öğretmenliği Bölümü;

Mevcut İngilizce Öğretmenliği programlarının sayısı ve kontenjanlarının arttırılmasına rağmen, ülkemizde bulunan nitelikli İngilizce öğretmenlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Amasya Üniversitesi  Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde açılan İngilizce Öğretmenliği Bölümü  çağdaş yaklaşım, yöntem ve teknikler kullanarak Avrupa Birliğine tam üye olma yolundaki ülkemizde yabancı dil bilmenin öneminin ivme kazanarak artması ve dünya dilinin İngilizce olması ve uluslararası platformlarda gerek sosyal gerekse bilimsel ve akademik açıdan iletişim kurabilmek için İngilizcenin işlevsel olarak kullanılıyor olması, söz konusu ihtiyacın önemini daha da arttırmaktadır. Tüm bu gerçeklerin ışığında İngilizce Öğretmenliği lisans programının amacı, İngilizce dil ve öğretmenlik becerileri ve yeterlikleri gelişmiş; dil eğitimine alanında gerekli donanımı edinmiş, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi bilen öğretmenler yetiştirmektir.

Türk Dili Edebiyatı Bölümü;

Sözlü kültürden günümüze binlerce yıllık çok köklü bir tarihe sahip olan Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı bağlamında Türk Dili Edebiyatı Bölümü, lisans düzeyinde öğrencilerinin temel edebiyat ve dil eğitimi alarak uzmanlaşmalarını; Türkçeden ve edebiyatımızdan başlayarak öğrencilerimizin dil ve edebiyat alanlarında duyarlılık ve zevklerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Türk Dili Edebiyatı Bölümü; toplumların kendi kültürlerine sahip çıkma algısının ön planda olduğu günümüzde Türkçemizin ve çok değerli eserlerin yer aldığı edebiyatımızın Amasya gibi medeniyetler beşiği bir şehirde üniversitemiz ve öğrencilerimizin ellerinde harmanlanarak kültürel mirasımıza da yerinde sahip çıkma çabasının bir sonucudur.

Grafik Tasarım Programı;

Grafik tasarım konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, bilgi çağında kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte, teknik ve estetik yönden eğitilmiş özgün fikir ve grafik tasarımlar üretebilen grafik tasarımcı adayları yetiştirmeyi hedefiyor. Grafik Tasarımı Programı, öğrencinin bağımsız, kendi yeteneğini öne çıkaran, çağdaş özelliklere sahip, becerikli, iletişim stratejilerini geliştirebilen, katılımcı ve atılım hamlesi yapabilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli ve fark yaratabilen iyi bir tasarımcı, grafiker olarak yetişmesini sağlamaktadır. Grafik Taasarım Programı ekiple uyumlu çalışabilecek; 2 boyutlu tasarım programlarını kullanmayı (Adobe Photoshop, Adobe İllustrator, İndesign,..), grafik tasarım ürünlerini tasarlamayı, öğrencilere yaratıcı düşünmeyi ve problem çözmeyi kavratır.

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programı;

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi sektöründe; hava ulaşımının son dönemlerde hız kazandığı ve uçuşlardaki doluluk oranlarının her geçen gün arttığı ülkemizde, "Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi" alanında önemli bir ihtiyacın olduğu ve ilerleyen dönemlerde bu ihtiyacın giderek artacağı görülmektedir. Üniversitemizin bu alanda yaptığı araştırmalarda mevcut programın çok sınırlı sayıda vakıf üniversitesinde aktif olduğu görülmüştür. Analizlerden yola çıkarak ve bölgemizdeki Merzifon-Amasya, Çarşamba-Samsun, Tokat havalimanlarımızı da açık laboratuvar olarak öğrencilerimizin staj yapma olanağı vardır. Havacılık sektöründe milli gururumuz olan THY ve diğer tüm firmalarımız başta olmak üzere yer hizmetleri konusunda ise Havaş, Çelebi gibi firmalarımızla gerekli görüşmeler ve teknik işbirlikleri doğrultusunda alanında nitelikli teknik elemanlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Programın amacını bilet satış işlemleri, yolcu trafik işlemleri, kargo ve uçak yük-denge analizleri ile tüm apron-ramp hizmetlerinin koordinesi ve uçuş operasyonun gerekliliği ile ilgili işleri planlayıp yürütecek elemanları yetiştirmek. Programdan mezun olan gençlerimiz "Yer Hizmetleri Teknikeri" unvanı alacaklar ve uçakların park-ikmal işlemleri için uygun alanlara çekilmesi başta olmak üzere pek çok önemli sorumlulukla ilgili işleri yönetecekler.

Posta Hizmetleri Programı;

Posta hizmetleri kapsamında, koli, mektup ve para gönderimine ilişkin uygulamayı iyi bilen, haberleşme ve lojistik hizmetleri alanında yeterli bilgi birikimi ve uygulama yeteneğine sahip nitelikli bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan program  2 yıl boyunca verilecek eğitim doğrultusunda öğrencilerin hem teorik hem de pratik anlamda yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Otobüs Kaptanlığı Programı;

Nitelikli, insan ilişkilerini yönetebilen, müşterilere değer veren, emniyetli ulaşım için gerekli olan bütün kurallara uyma konusunda motive olmuş, acil durumlarda gerekli ilk yardım ve müdahaleleri yapma becerisine sahip, sorumluluk bilinci olan ve hizmet kalitesini prensip hale getirmiş otobüs kaptanları yetiştirmeyi amaçlayan Otobüs Kaptanlığı Programında 2 yıl boyunca verilecek eğitim doğrultusunda öğrencilerin hem teorik hem de pratik anlamda yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı;

301 madencimizin hayatını kaybettiği Soma faciası sonrası tekrar gündeme gelen İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusu bu alanda nitelikli eğitimin önemini kamuoyuna tekrar hatırlattı. Endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan iş güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte " İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri" yetiştirmeyi amaçlayan programın mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.

Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay Ne Diyor?

''Amasya Üniversitesi olarak son dönemlerde önemli bir niceliksel ve niteliksel büyüme ivmesi yakalamış durumdayız. Bu ivmenin kazanılmasında akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin özverili ve kurumsal kimliğimize güç veren gayretli çalışmaları önemli rol oynamaktadır. Diğer taraftan, kamu-kurum kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, ilimizdeki eğitime gönül vermiş insanlarımızın destekleri bu ivmenin kazanılmasında ayrıca önemli rol oynadığı da asla unutulmamalıdır. Bu büyümeyi bilimsel araştırmalara ayrılan bütçede, desteklenen araştırma sayımızda, akademik ve idari personel sayımızda, teknolojik alt yapımızda, laboratuvar imkânlarımızda, fiziksel alan kapasitemizdeki artışta, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında, yayınlara başka araştırmacılarca verilen atıflarda, ulusal ve uluslararası akademik performans ölçümlerinde her geçen yıl daha üst noktalara çıkmamızda, dış paydaşlarca desteklenen proje sayımızda, uluslararasılaşmada, artan öğrenci sayımızda görmekteyiz. Alanında teorik bilgileri ve uygulamaları ile bütünleşen eğitim stratejileriyle kültürel, çevresel ve toplumsal olarak bilinçli, duyarlı, araştırıcı bir kişilikle sürekli olarak kendini yenileyen ve değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bölüm ve programlarımıza üniversite adayı gençlerimizi bekliyoruz.''

tasarım1234

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü