İlk Doktora Programımız Açıldı!


Yükseköğretim Yürütme Kurulunca Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "Sınıf Öğretmenliği Doktora Programının" açılmasına onay verildi.

Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans, Uzaktan Eğitim ve son olarak Doktora programlarının açılmasından sonra, üniversitemizde Yükseköğretimin her kademesinde akademik faaliyetler yapılabilir duruma gelmiştir. Zaman içerisinde akademik kadrolarımızdaki öğretim üyesi sayısına paralel olarak, YÖK lisansüstü eğitim kriterleri dikkate alınarak yeni programlar için gerekli müracaatlar yapılacaktır.

kep