İkinci Öğretim Öğrencilerinin Dikkatine


İkinci öğretim öğrencileri,  ders kayıtlarını 4-8 Şubat 2013 tarihleri arasında öğrenim ücretlerini yatırıp yatırmadığına bakılmaksızın online olarak yapabilirler.  Ancak  ikinci öğretim öğrencileri için tanınan 1 aylık ek süre (Öğrenim ücretini yatıracağı son tarih 8 Mart 2013) zarfında öğrenim ücretlerini yasal faiziyle birlikte yatırmak zorundadır. Bu süre zarfında öğrenim ücretini yatırmayan ikinci öğretim öğrencilerinin ders kayıtları sistemden silinerek geçersiz sayılacaktır.