Etik Kurul


Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Etik Kurul Yönergesi