Eğitim Fakültesi Güçlendirme ve Onarımı


İşin Adı

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Depreme Karşı Güçlendirme ve    Genel Onarım İnşaatı İşi

İhale Edildiği Tarih 26.06.2009
İşe Başlama Tarihi 05.07.2009
İş Bitirme Tarihi 11.12.2009
Geçici Kabul Tarihi 09.10.2009
Kesin Kabul Tarihi 09.10.2010
Sözleşme Bedeli 1.667.828,35 TL
Yüklenici Firma Mustafa Coşkun KABAKLAR Müh.