Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bloğu Güçlendirme


İşin Adı Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bloğu Depreme Karşı Güçlendirme ve Genel Onarımı Yapım İşi
İhale Edildiği Tarih 25.04.2008
İşe Başlama Tarihi 27.05.2008
İş Bitirme Tarihi 06.10.2008
Geçici Kabul Tarihi 06.10.2008
Kesin Kabul Tarihi 06.10.2009
Sözleşme Bedeli 473.000 TL
Yüklenici Firma Hatipoğlu İnş.