Sosyal Hizmetler:

Dairede, Sosyal Hizmetler olarak aşağıdaki hizmetler yürütülür:
a) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,
b) Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodik bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,
c) Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini sağlamak.
d) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,
e) Üniversitede çalışanların okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva ve benzeri birimler kurmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak.

Yemekler (Günde 4 Çeşit Yemek) gıda mühendisi ve diyetisyen kontrolünde 1 aşçı başı, 5 aşçı ve 4 yardımcı eleman ile tüm sanitasyon ve hijyen kurallarına uyularak merkez mutfakta hazırlanıp Eğitim Fakültesi Yemekhanesi, Teknoloji Fakültesi Yemekhanesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yemekhanesi ve İdari Birimler Yemekhanelerinde öğle ve akşam yemeği olarak servise sunulmaktadır.

Yemek hizmetlerinin ücretlendirilmesi müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Günlük kart dolumu müdürlüğümüz tarafından üniversitemizin farklı noktalarına yerleştirilmiş olan dolum makineleri ile yapılmaktadır.

Üniversitemizde düzenlenen tüm etkinlikler, kokteyl organizasyonları şube müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.