Personel Dairesi


Misyon

  Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, izin, sicil, kadro ve emeklilik işleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.

  Eğitim programları ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve personelin görevlerini yerine getirirken liyakat, kariyer ilkeleri ile yetkinlik bazlı performanslarına da dikkat ederek kurum içerisinde yükselmelerini ve bu sayede görevlerindeki iş tatminlerini, katılımlarını ve kuruma olan bağlılıklarını güçlendirmek için  gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Vizyon

  İnsan gücü planlaması yapmak, personel politikasını belirlemek, yönetime personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, eğitim programları ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

  Çağdaş bir idari yapı oluşturmak, sorumluluk bilinci ile insana hizmet anlayışı içinde verimli ve hızlı hizmet sunmak. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde görev yapan idari ve akademik personelin; atama, özlük ve emeklilik işlemlerini yürütmek, idari personel için hizmet içi eğitim programlarını uygulamak.

  İnsan haklarına önem veren bir anlayışla girişimci, yaşanılan hızlı teknolojik değişimlerle çalışanlarımızın ihtiyaçlarını, eğitimlerini ve gelişimlerinin sağlanmasını hedefleyen; çağdaş, dinamik, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde hizmet sunmaktır.

 Teşkilat Şeması

  Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29'ncu maddesi ile  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51'nci maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.

 

personel_sema