Yaz Okulu


2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizde yaz okulu açılmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazılarına istinaden; öğrencilerimizin üniversitemize kayıt oldukları yılda ilgili programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversitelerden yaz öğretiminden ders alabilirler. (I. ve II. öğretim olan ve yaz okulu eğitimi veren üniversitelerde I. öğretim taban puanları dikkate alınır)

Yaz okulundan alınacak dersler için (ders adı, kredisi ve içeriğine yönelik bilgilerin) ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınması gerekmektedir Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınmadan yaz okulundan alınacak derslerden oluşacak hak kaybından öğrenci sorumludur.

Örnek müracaat dilekçesi aşağıda verilmiştir.

Yaz Okulundan Ders Alma Kriterleri

1- Yaz okulundan en fazla 10 krediye kadar ders alınabilir.

2- Öğrenci güz ve bahar yarıyıllarında başarısız olduğu dersleri veya alamadığı dersleri yaz okulundan alabilir.

3- Yaz okulunda üst yarıyıldan ders alma şartları "Amasya Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18/3 maddesine (Kayıtlı olduğu yükseköğretim programında önceki yarıyıllardan alması gereken derslerin tümünden başarılı olan öğrenciler, son yarıyıldaki derslerinin ağırlıklı not ortalaması 80 ve üzerinde ise, danışmanının önerisi ve bölüm/program başkanının onayı ile bir üst sınıftan ders alabilir. Üst sınıftan ders alma üçüncü yarıyıldan itibaren başlar.) göre belirlenir."

4-Öğrenci daha önce 60 ve üstü not aldığı dersleri yaz okulundan alamaz.

5-Diğer üniversitelerin farklı harf sistemi uygulamaları ve mutlak sistemde verdikleri notlar Üniversitemiz Senatosunun belirlediği dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek kabul edilebilir.

6-Öğrencinin; başka bir üniversitede yaz okulunu tamamladıktan sonra, yaz okulundan almış ve başarmış olduğu derslerin notlarını içeren evrakı, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı kayıt dönemine kadar Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

7-Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.

Örnek Dilekçe