Sağlık Sigortası


Yabancı Uyruklu Öğrenciler Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne yazılı talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olarak tescil işlemleri yapılmaktadır. 

Öğrenciler öğrenim gördükleri okullardan bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne dilekçe ve öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibari ile genel sağlık sigortalılıkları başlamakta ve birer yıllık yapılmaktadır. Genel Sağlık Sigortası 549 TL olarak ödenmektedir.

3 aylık sürede yazılı talepte bulunmayan öğrencilere, öğrenim süresi boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.