Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş


Başvuru Koşulları
Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş: (Ek madde.1 - 02.05.2014 tarih ve 28988 sayılı RG)

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir."

EK Madde 1 UYGULAMA ESASLARI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 10/07/2014 tarih ve 75850160-301.06.01/40620 sayılı yazısının tümü için tıklayınız.

1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.
 
2. Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilecektir. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 
3. Her eğitim öğretim dönemi için başvurular Ağustos ayının 30'una kadar alınacak, başvuruların değerlendirme işlemleri Eylül ayının 5'ine kadar bitirilerek, kayıtlar da Eylül ayı sonuna kadar tamamlanacaktır.
 
4. Söz konusu madde uyarınca bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30'unu geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılacak, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.
 
5. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.
 
6. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacaktır.
 
7. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak, başarı vb. şart aranmayacaktır.
 
8. Başvurular İlgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılacaktır.

Not 1 :2016 ÖSYS sonucu herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşen öğrencilerin 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında yatay geçiş başvurusu hakları bulunmamaktadır.

Not 2 : Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuru hakkından bir defa yararlanılabilir. Daha önce bu haktan faydalanmış öğrencilerin başvuru dilekçesi iptal edilir.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1- Dilekçe - Başvuru Formu

2- ÖSYS Sonuç Belgesi

3- Yükseköğrenim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi (Onaylı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

Müracaat Tarihleri :

01.08.2016-31.08.2016