.


Yükseköğretimde iki Programa Kayıtlı Öğrencilerin Dikkatine! 

25 Ağustos 2015 tarih ve 29456 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu kararının 11 inci Maddesinin (3) üncü fıkrasında:

 "Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hairiç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır" hükmü bulunmaktadır.

Mevcut yasal düzenlemelere göre Yükseköğrenim gören öğrencilerden Normal eğitim öğrencisi olan ve azami eğitim süreleri içinde okumakta olan öğrencilerin Katkı Payı ödemeleri Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Son getirilen düzenleme ile mükerrer ödemelerin önüne geçmek amacıyla, mevcut bir yükseköğrenim programına kayıtlı durumdayken başka bir yükseköğrenim programına da aynı anda kayıt yaptırılması halinde, öğrencinin son kayıt olduğu programlara ait katkı payı ödemesi öğrencinin kendisi tarafından karşılanacaktır. 

Birden fazla programda kaydı bulunan (veya daha önce bir programda kayıtlı iken Üniversiteye gelmiş, fakat iki programda da kaydı görünen) öğrencilerin, Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi "YÖKSİS Bilgileri" kısmını kontrol etmeleri, burada kayıtlı görünen programlardan kayıt sildirmeleri veya Üniversitesi tarafından atanmış olan Katkı Payı ödemesini gerçekleştirmesi gereklidir.

Söz konusu öğrenciler için duyurularda belirtilen son tarihe kadar kayıt silme belgelerini ibraz etmeleri durumunda herhangi bir tahsilat yapılmayacaktır. Ancak duyuruda belirtilen son tarihe kadar kayıt sildirmeyen veya katkı payı ödemesini yapmayan öğrencilerin bu dönem yapmış oldukları ders alma işlemleri geçersiz sayılacaktır.

Katkı Payı Ödeme ve Kayıt Sildirme İşlemleri İçin Önemli Tarihler:

25 Ocak  2016 - 25 Şubat 2016

(25 Şubat 2016 tarih  itibariyle işlem yapmayan veya katkı payı ücretini ödememiş olan öğrencilerin son kayıt oldukları öğrenci kaydı için 2015-2016 Bahar dönemi ders alma onayları iptal edilecek ve geçersiz sayılacaktır.)

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında İkinci Üniversite Okuyan Öğrenciler