DergiPark : Açık Erişimli Dergiler (235 adet dergi) 

Eğitim Bilimleri Dergileri

 

        DERGİ ADI

         DERGİ ADI

*

2023 Aylık Dergi

*

Journal of Material Research

*

3 P/ Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 

*

Journal of Mathematical Systems, Estimation and Control 

*

A New Journal of Physics 

*

Journal of Mathematical Systems, Estimation, and Control 

*

AB Bülteni

*

Journal of Neurochemistry 

*

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Journal of Neurological Sciences [Turkish] 

*

Acoustics Research Letters Online 

*

Journal of Neurosurgery

*

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica

*

Journal of Pharmaceutical Sciences, FABAD 

*

Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 

*

Journal of Pharmacy and Pharmeceutical Sciences 

*

Adalya 

*

Journal of Sports Science & Medicine (Uludağ Üniversitesi)

*

Adli Bilimler Dergisi 

*

Journal of Surveying Engineering

*

Adli Psikiyatri Dergisi 

*

Journal of the American College of Surgeons 

*

Adli Tıp Bülteni 

*

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment 

*

Adli Tıp Dergisi 

*

Journal of the Entomological Research Society 

*

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 

*

Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh 

*

Advances in Molecular Medicine 

*

Journal of the Southern Orthopaedic Association 

*

Advocate's Forum

*

Journal of the Turkish German Gynecological Association 

*

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi 

*

Journal of Water Supply:Research and Technology-AQUA 

*

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi 

*

Kadın Araştırmaları Dergisi 

*

Ağrı Dergisi 

*

Kadınvizyon 

*

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 

*

Aile ve Toplum Dergisi 

*

Kalder Forum 

*

Akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilimler Aylık İnternet Dergisi 

*

Karakalem

*

Akademi: Aylık Düşünce ve Yorum Dergisi

*

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

*

Akademik Gastroenteroloji Dergisi 

*

Karger Journals

*

Akciğer Arşivi 

*

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 

*

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

*

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi 

*

Akdeniz Universitesi Egitim Fakultesi Bulteni 

*

KBB-Forum 

*

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi 

*

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 

*

Alatarım 

*

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi

*

Algebra Montpellier Announcements 

*

Klinik Psikiyatri Dergisi 

*

Allergy & Clinical Immunology International 

*

Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 

*

American Family Physician 

*

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi 

*

American Journal of Health-System Pharmacy 

*

Klinik Tıp Pediatri Dergisi 

*

American Physiological Society Journals

*

Klinik Tıp Solunum Aktüel Dergisi 

*

American Scientist

*

Kocatepe Tıp Dergisi 

*

Amme İdaresi Dergisi 

*

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 

*

Ams Journals 

*

Kongre : Aylık Toplantı Haberleri Dergisi 

*

Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 

*

Konya Tıp Dergisi 

*

Anadolu Kardiyoloji Dergisi 

*

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 

*

Anadolu Psikiyatri Dergisi 

*

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 

*

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 

*

Kulak Burun Boğaz Klinikleri 

*

Anadolu Tıp Dergisi 

*

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi 

*

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 

*

Anatolia/ Turizm Araştırmaları Dergisi 

*

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 

*

Anayasa Yargısı Dergisi

*

Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)

*

Anestezi Dergisi 

*

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi 

*

Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 

*

Kutup Yıldızı

*

Ankara Hukuk Fakultesi Dergisi 

*

Kültür Dünyası 

*

Ankara Üniversitesi Dergiler ve Kitaplar Veritabanı

*

Kültür ve İletişim 

*

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 

*

Kültür ve İletişim Dergisi 

*

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

*

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 

*

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 

*

Law Journals 

*

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 

*

Liberal Düşünce Dergisi

*

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 

*

Library and Information Science Journals

*

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 

*

Life Science Journals

*

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 

*

Literatür Dergisi 

*

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 

*

Maden Tetkik ve Arama Dergisi 

*

ANKEM Dergisi 

*

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi 

*

Annales Academiae Scientiarum Fennicae 

*

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 

*

Annals of Thoracic Surgery (backissues) 

*

Mali Çözüm Dergisi

*

Arabadergisi

*

Mali Klavuz Dergisi

*

Archives of Pathology and Laboratory Medicine 

*

Maliye Dergisi 

*

ARI/ The Bulletin of the İstanbul Technical University 

*

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

*

Arşiv Araştırmaları Dergisi

*

Marketing Journals

*

Arts Journals

*

Marmara Medical Journal 

*

ASOMEDYA-Ankara Sanayi Odası Aylık yayın Organı 

*

Mathematical and Computational Applications 

*

Astım Allerji İmmünoloji Dergisi 

*

Mathematical Physics Electronic Journal

*

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 

*

MedBioWorld : Medical Journals

*

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi (Yeni Adı: Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi(20.09.2007 tarihli kurul top.) ) 

*

Medical Education Online : an electronic journal

*

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 

*

Medical Journals 

*

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 

*

Medical Network Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 

*

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

*

Medical Network Kardiyoloji Dergisi 

*

Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 

*

Medical Network Klinik Bilimler Cerrahi 

*

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

*

Medical Network Klinik Bilimler Doktor 

*

Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi

*

Medical Network Klinik Bilimler Kadın Doğum 

*

Australian Prescriber 

*

Medical Network Klinik Bilimler Pediatride Yönelişler 

*

Avrupa Birliğinin Resmi Yayınları 

*

Medical Network Oftalmoloji Dergisi 

*

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dergisi

*

Medicine Journals 

*

Ayın Tarihi

*

Megaron 

*

Ayyıldız : Türk Dünyası'nın gözü, kulağı, sesi 

*

Mellifera 

*

Bağımlılık Dergisi 

*

Meme Sağlığı Dergisi 

*

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi 

*

Memleket ve Siyaset Yönetim Dergisi 

*

Bakırköy Tıp Dergisi 

*

Merkez Bankası Üç Aylık Bülten

*

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 

*

Merkez Bankası Yıllık Raporları

*

Balkan Journal of Geometry and Its Applications 

*

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 

*

Mesleki Tıp Dergisi

*

Bankacılar Dergisi

*

Middle East Review of International Affairs 

*

Bankacılık ve Finansal Piyasalar 

*

Mikrobiyoloji Bülteni 

*

Beiträge zur Algebra und Geometrie / Contributions to Algebra and Geometry 

*

Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 

*

Belgeler: Türk Tarih Belgeleri Dergisi

*

Milli Eğitim 

*

Belleten 

*

Milli Folklor Dergisi 

*

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

*

MMO Bülteni 

*

Bilgi Dünyası 

*

Molecular Vision 

*

Bilgisayarlı Tomografi Bülteni 

*

Morbidity and Mortality Weekly Report

*

Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Mount Sinai Journal of Medicine 

*

Bilim Kültür ve Sanat Dergisi

*

Muhasebe ve Finansman Dergisi 

*

Bilim ve Teknik Dergisi 

*

Multimedia Journals

*

Bilişim Dergisi

*

Music Journals

*

Biochemical Journal 

*

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

*

Biochemical Journal Review Onlıne (95-2000) 

*

Mühendis ve Makina

*

Biochemical Society-Transactions 

*

Mühendislik Jeolojisi Bülteni 

*

Biotechnology and Applied Biochemistry 

*

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 

*

Bitki Koruma Bülteni 

*

NATO Dergisi 

*

Blackwell Tıp Dergile 

*

Nature Journals

*

Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies 

*

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 

*

Boğaziçi Üniveritesi Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Neuroanatomy Dergisi 

*

British Dental Journal 

*

New York Journal of Mathematics

*

BUBL Journals

*

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 

*

Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society 

*

Novitas Royal: Research on Youth and Language 

*

Business Journals

*

Nöropsikiyatri Arşivi 

*

Bütün Dünya

*

Nufusbilim Dergisi

*

BYTE Magazine 

*

Nüsha 

*

CA - A Cancer Journal for Clinicians 

*

ODTÜ Gelişme Dergisi

*

Cambridge Journals 

*

ODTÜ Gelişme Dergisi 

*

Canadian Journal of Rural Medicine 

*

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi 

*

C-C++ Users Journal

*

OLBA : Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayını

*

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

*

OLBA Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi 

*

Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi

*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 

*

Central Bank Review 

*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Cerrahpaşa Tıp Dergis

*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

*

Cerrahpaşa Tıp Dergisi 

*

Online journal of issues in nursing 

*

Chemistry Journals

*

Osmangazi Tıp Dergisi 

*

Chip

*

Osmanlı Bilimi Araştırmaları 

*

Chronicon : An Electronic History Journal

*

Osteoporoz Dünyasından 

*

Clinical Geriatrics

*

Ot Sistematik Botanik Dergisi 

*

Clinical Science 

*

OTOSKOP Dergisi 

*

Coğrafi Bilimler Dergisi 

*

Oxford Journals

*

Colloquium Anatolicum 

*

P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 

*

Communicable Diseases Intelligence

*

Pacific Journal of Mathematics

*

Communications/ Faculty of Sciences University of Ankara Series A1: Mathematics and Statistics 

*

Pamukkale Tıp Dergisi 

*

Communications/ Faculty of Sciences University of Ankara Series A2-A3: Physics, Engineering Physics and Astronomy 

*

Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi Dergisi 

*

Complexity International 

*

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Computers and Internet Journals

*

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 

*

Contemporary Ob / Gyn 

*

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 

*

Contributions to Algebra and Geometry 

*

PCLife

*

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 

*

PCWorld 

*

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Performans 

*

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi

*

Perinatoloji Dergisi 

*

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

*

Physical Review Focus

*

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 

*

Physical Review Special Topics Accelerators and Beams

*

Current Research of Social Psychology

*

Physician and Sportsmedicine

*

Çağdaş Cerrahi Dergisi 

*

Polis Bilimleri Dergisi 

*

Çağdaş Eğitim Dergisi 

*

Politeknik Dergisi 

*

Çağdaş Yerel Yönetimler 

*

Popüler Psikiyatri

*

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi 

*

Primary Care Pharmacy 

*

Çocuk Cerrahisi Dergisi 

*

PRN Aile Hekimliği Dergisi 

*

Çocuk Dergisi 

*

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (3P)

*

Çocuk Enfeksiyon Dergisi 

*

Psychology Today

*

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi 

*

PTT Hastanesi Tıp Dergisi 

*

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 

*

Pusula Dergisi

*

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 

*

Quaterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics

*

Çoluk Çocuk : Aylık Anne Baba ve Eğitimci Dergisi 

*

Rekabet Dergisi 

*

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Retina-Vitreus Dergisi 

*

Çukurova Üniversitesi İİBF Eğitim Yazıları

*

Review of Reproduction

*

Çukurova Üniversitesi İİBF Makale Arşivi 

*

Romatizma Dergisi 

*

Çukurova Üniversitesi SBE Sağlık Bilimleri Dergisi 

*

Rsc Journals

*

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

*

S D Ü Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 

*

S D Ü Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Damar Cerrahi Dergisi 

*

Sağlık Bilimleri Dergisi 

*

Demografik Dergiler 

*

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 

*

Deniz Magazin : Dalış, Deniz, Doğa, Gezi Dergisi

*

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 

*

Dergi 

*

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi

*

Dergi@Net : Edebiyat, bilim kültür ve sanat içerikli sanal dergi 

*

Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi

*

Dermatoloji ile İlgili Online Dergiler

*

Sanat ve Bilgi :Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi 

*

Dış Ticaret Dergisi 

*

Savunma Bilimleri Dergisi 

*

Diabet Bilimi Dergisi 

*

Sayıştay Dergisi 

*

Diagnostic and Interventional Radiology 

*

Science Journals

*

Dicle Tıp Dergisi 

*

Selçuk İletişim Dergisi 

*

Dil Dergisi 

*

Selçuk Journal of Applied Mathematics 

*

Dilbilim Araştırmaları 

*

Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 

*

Dilbilim ve Uygulamaları 

*

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

*

Directory of Open Access Journals 

*

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 

*

Diyaliz Transplantasyon ve Yanık 

*

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 

*

Doğadan Ekonomiye 

*

Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi 

*

Doğu Coğrafya Dergisi 

*

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

*

Doğuş Üniversitesi Dergisi 

*

Semerkand

*

Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi Dergisi 

*

SIAM Journal on Applied Mathematics 

*

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

*

Sivil Toplum: Düşünce & Araştırma Dergisi

*

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 

*

Siyaset Dergisi

*

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 

*

Sky & Telescope

*

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 

*

Social Scince Journals

*

DPT Dergileri 

*

Society for Endocrinology Electronic Journals

*

DSİ Teknik Bülteni 

*

Solunum Dergisi 

*

Dumlupınar Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Dergisi 

*

Solunum Hastalıkları 

*

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 

*

Düşle Edebiyat Dergisi 

*

Sosyoloji Dergisi 

*

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 

*

Spor Bilimleri Dergisi 

*

Economist

*

Spor Bilimleri Dergisi: Hacettepe Üniversitesi 

*

E-dergi İD

*

Spormetre

*

Education Journals 

*

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 

*

Ege Tıp Dergisi 

*

Springer Journals

*

Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

*

STED-Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 

*

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 

*

STRADİGMA : Aylık Strateji ve Analiz E-Dergisi

*

Eğitim Araştırmaları 

*

Stratejik Yönetim Dergisi

*

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi

*

Studies in Informatics and Control Journal

*

Eğitim ve Bilim 

*

Su Ürünleri Dergisi

*

Eğitim ve Teknoloji

*

Su Ürünleri Dergisi 

*

Eğitim Yönetimi Dergisi 

*

Sualtı Dünyası

*

EJOS - Electronic Journal of Oriental Studies

*

Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Dergisi 

*

Ejournal SiteGuide

*

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

*

Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi 

*

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Ekoloji Dergisi 

*

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

*

Ekonomi ve Politikada Trend

*

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 

*

Ekonomik Çözüm

*

Şehir ve Başkan Türkiye Yerel Yönetim Dergisi 

*

Ekonomik Yaklaşım 

*

Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 

*

Electronic Journal of Biotechnology

*

T Ü B A - A R: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi 

*

Electronic Journal of Combinatorics 

*

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 

*

Electronic Journal of Linear Algebra 

*

Tarım Ekonomisi Dergisi 

*

Electronic Journal of Probability and Electronic Communications in Probability 

*

Tarım Ekonomisi Dergisi 

*

Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 

*

Tarih Araştırmaları Dergisi 

*

Electronic Journal of Sociology 

*

Tarih İncelemeleri Dergisi 

*

Electronic Research Announcements of the American Mathematical Society 

*

Teacher's Choice

*

Electronic Transactions on Numerical Analysis

*

Tebliğler Dergisi

*

Elektronik Oftalmoloji Dergisi 

*

Teknik Dergi 

*

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Tekstil ve Konfeksiyon 

*

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Tekstil ve Mühendis 

*

Elsevier Journals 

*

Tesisat Mühendisliği 

*

Emel Dergisi

*

The Anatolian Journal of Clinical Investigation 

*

Emerging Infectious Diseases 

*

The Cambridge Quarterly

*

e-Mevzuat Dergisi 

*

The Computer Journal

*

Endokrinolojide Diyalog Dergisi 

*

The Econometrics Journal Online

*

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi 

*

The Electronic Journal of Analytic Philosophy

*

Endüstri Mühendisliği 

*

The Eurasian Journal of Medicine 

*

Endüstri Mühendisliği 

*

The European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection

*

Engineering Geology and Hydrometalurgy

*

The Journal of Turkish Spinal Surgery 

*

Epilepsi 

*

The Journal of Turkish Studies 

*

Erciyes Tıp Dergisi 

*

The Medical Journal of Akdeniz University

*

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

*

The Middle East Journal

*

Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

*

The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

*

Erdem Dergisi 

*

The Turkish Journal of Medical Sciences

*

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi (E.A.: Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi) 

*

The Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences

*

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

*

The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE)

*

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

*

The Turkish Online Journal of Educational Technology

*

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 

*

The Wings Magazine

*

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülteni

*

Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Enstitüsü Dergisi 

*

Tıp Araştırmaları Dergisi 

*

Eurasian Journal of Biosciences 

*

TİSK Akademi 

*

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (Eski Adı: Veteriner Bilimleri Dergisi) 

*

TOJDE/Turkish Online Journal of Distance Education 

*

European Journal of Pure and Applied Mathematics 

*

TOJDE:The Turkish Journal of Distance Education (Anadolu Üniversitesi)

*

European Journal of Turkish Studies

*

Toplumsal Tarih Dergisi

*

FABAD (Journal of Pharmaceutical Sciences) 

*

Toraks Dergisi 

*

Family Practice Management 

*

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 

*

FEBS Letters

*

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

*

Felsefe Dünyası 

*

Trakya Üniversitesi Tip Fakultesi Dergisi 

*

Fırat Tıp Dergisi 

*

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 

*

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

*

Tukish Neurosurgery

*

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 

*

Turcoman Int' Magazine : For a Symphony of Voices From Turk World

*

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner) 

*

Turkish Journal of Agriculture and Forestry 

*

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Turkish Journal of Agriculture and Forestry Sciences 

*

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi 

*

Turkish Journal of Biology 

*

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi 

*

Turkish Journal of Botany 

*

Find Articles

*

Turkish Journal of Cancer 

*

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 

*

Turkish Journal of Chemistry 

*

Flora / İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi 

*

Turkish Journal of Dermatology

*

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) 

*

Turkish Journal of Earth Sciences 

*

Folklor and Mtyhology Electronic Texts 

*

Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 

*

Folklor Halkbilim Dergisi

*

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 

*

Fotografya

*

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 

*

Frankofoni 

*

Turkish Journal of Gastroenterology 

*

Free Medical Journals 

*

Turkish Journal of Hematology 

*

Garanti Dergisi

*

Turkish Journal of International Relations

*

Gazi Akademik Bakış 

*

Turkish Journal of Mathematics 

*

Gazi Entolomological Research Society

*

Turkish Journal of Medical Research 

*

Gazi Medical Journal 

*

Turkish Journal of Medical Sciences 

*

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 

*

Turkish Journal of Music Education 

*

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi

*

Turkish Journal of Pediatrics 

*

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 

*

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 

*

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

*

Turkish Journal of Physics 

*

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

*

Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 

*

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Turkish Journal of Zoology 

*

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 

*

Turkish Neurosurgery 

*

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Turkish Public Administration Annual

*

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 

*

Turkish Respiratory Journal 

*

Gaziantep Tıp Dergisi 

*

Turkish Yearbook of Human Rights 

*

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Tüberküloz Toraks Dergisi 

*

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 

*

TÜFED / Türk Fen Eğitimi Dergisi 

*

Genel Tıp Dergisi 

*

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 

*

Geochemistry 

*

Türk Aritmi Pacemaker ve Elektrofizyoloji Dergisi 

*

Geology and Geophysics Journals 

*

Türk Biyokimya Dergisi 

*

Geometry and Topology 

*

Türk Dermatoloji Dergisi 

*

Geriatri Dergisi

*

Türk Dili Dergisi

*

Gıda Dergisi 

*

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 

*

Glokom-Katarakt Dergisi 

*

Türk Dünyası Dergisi

*

GORM (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine) 

*

Türk Edebiyatı

*

Görüş Dergisi

*

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 

*

Göztepe Tıp Dergisi 

*

Türk Fertilite Dergisi 

*

Growth Hormone and IGF Research (backissues 

*

Türk Geriatri Dergisi 

*

Gülhane Tıp Dergisi 

*

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 

*

GÜNCE - TÜBA Bülteni

*

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 

*

Güncel Gastroenteroloji Dergisi 

*

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 

*

Güncel Pediatri Dergisi 

*

Türk Kardiyoloji Arşivi 

*

Güncel Sanat Dergisi

*

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 

*

Günışığı Dergisi

*

Türk Kütüphaneciliği Dergisi 

*

Güvenlik Stratejileri Dergisi 

*

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 

*

H K M Jeodezi Jeoinformasyon Arazi Yönetimi Dergisi 

*

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 

*

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 

*

Türk Nöroloji Dergisi 

*

Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 

*

Türk Nöroşirürji Dergisi 

*

Hacettepe Ortopedi Dergisi 

*

Türk Oftalmoloji Gazetesi 

*

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 

*

Türk Onkoloji Dergisi 

*

Hacettepe Tıp Dergisi

*

Türk Otolarengoloji Arşivi 

*

Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni

*

Türk Patoloji Dergisi 

*

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 

*

Türk Pediatri Arşivi 

*

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 

*

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 

*

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Türk Psikiyatri Dergisi 

*

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

*

Türk Psikoloji Bülteni

*

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

*

Türk Psikoloji Dergisi 

*

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 

*

Türk Psikoloji Yazıları 

*

Harita Dergisi 

*

Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 

*

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 

*

Türk Tarihi ve Kültürü Dergisi

*

Haseki Tıp Bülteni 

*

Türk Üroloji Dergisi 

 

Hastane Dergisi

 

Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları 

*

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi 

*

Türkderm 

*

Hayvancılık Araştırma Dergisi 

*

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

*

Hayvansal Üretim 

*

Türkiye Acil Tıp Dergisi 

*

Health Journals

*

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 

*

Hekimden Hekime Dergisi 

*

Türkiye Barolar Birliği Dergisi 

*

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 

*

Türkiye Ekopatoloji Dergisi 

*

History Journals 

*

Türkiye Entomoloji Derneği Dergisi 

*

Hospital Pharmacist 

*

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 

*

Hospitals and Health Networks 

*

Türkiye Jeoloji Bülteni 

*

HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi

*

Türkiye Klinikleri Dergileri 

*

Hukuk ve Hayat Dergisi 

*

Türkiye Parazitoloji Dergisi 

*

Humanities Journals 

*

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 

*

Hyperpsychology 

*

Türkiye'de Psikiyatri 

*

International Journal of Environmental and Science Education 

*

Türklük Bilimi Araştırmaları 

*

International Journal of Thermodynamics 

*

Uludağ Cerrahi Dergisi 

*

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi 

*

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

İ T Ü Dergisi Seri A: Mimarlık Planlama ve Tasarım 

*

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 

*

İ T Ü Dergisi Seri C: Fen Bilimleri 

*

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 

*

İ T Ü Dergisi Seri D: Mühendislik 

*

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 

*

İktisat İşletme ve Finans Dergisi 

*

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 

*

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 

*

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 

*

İlköğretim-Online 

*

Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 

*

İMKB Dergisi 

*

Uluslararası Hukuk ve Politika 

*

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

*

Uluslararası İlişkiler 

*

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 

*

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 

*

İnsan Hakları Yıllığı 

*

Uluslararası Suçlar ve Tarih 

*

İstanbul University Journal of Electrical and Electronics Engineering 

*

Vak'a Takdimi Dergisi : The Journal of Case Reports 

*

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 

*

Van Tıp Dergisi 

*

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 

*

Vergi Sorunları Dergisi

*

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 

*

Veteriner Bilimleri Dergisi 

*

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Mecmuası 

*

Veteriner Cerrahi Dergisi 

*

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 

*

Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 

*

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (E.A.: İşletme Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi) 

*

Virtual Journal of Biological Physics Research 

*

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi 

*

Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology

*

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 

*

Water Science and Techology 

*

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 

*

Water Supply 

*

İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi 

*

Web Directories Journals 

*

İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 

*

WebEc- The List Economics Journals

*

İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 

*

Wiley Jurnals 

*

İzmir Barosu Bülteni 

*

Yasama Dergisi 

*

İzmir Barosu Dergisi 

*

Yeni Tıp Dergisi 

*

Jama-Türkiye 

*

Yeni Üroloji Dergisi 

*

Jeoloji Mühendisliği Dergisi 

*

Yer Bilimleri ile İlgili Online Dergiler 

*

Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 

*

Yerbilimleri / Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi

*

Journal of Applied Biological Sciences 

*

Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi 

*

Journal of Artroplasty and Arthroscopic Surgery

*

Yönetim Araştırmaları Dergisi 

*

Journal of Biochemistry 

*

Yönetim Dergisi

*

Journal of Cell and Molecular Biology 

*

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi 

*

Journal of Clinical Investigation 

*

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

*

Journal of Convex Analysis 

*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 

*

Journal of Experimental and Clinical Medicine 

*

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 

*

Journal of Fisheriessciences.com 

*

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 

*

Journal of High Energy Physics (JHEP)

*

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 

*

Journal of Hydroinformatics 

*

Zootekni Bülteni

*

Journal of Interactive Media in Education 

*

 

 *

Journal of Islamic Studies 

*