Taşınır ve Kayıt Kontrol Servisi


Şube Müdürü M.Turhan LADİKLİ Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5188
Bilgisayar İşletmeni Sırrı ÇAĞLAYAN Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5191
Bilgisayar İşletmeni Mahmut GÜL Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5194
 
 

GÖREV AMACI

Üniversitenin taşınırlarını hedefler ve mevzuat çerçevesinde etkili, ekonomik, verimli ve dengeli kullanılmasını sağlamak.

 İLGİLİ MEVZUAT

-Taşınır Mal Yönetmeliği

GÖREVLER

-Muayene ve kabulü yapılan malzemeleri  cins  ve niteliklerine göre sayarak teslim almak,doğrudan tüketilmeyen malzemeleri ambarlarda muhafaza etmek.

-Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

-Taşınırların giriş ve çıkışlarına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine vermek.

-Tüketime ve kullanıma verilmesi gereken malzemeleri ilgililere teslim etmek.

-Kullanıma verilen demirbaş taşınırların kişi zimmetlerini yapmak,

-Taşınırları Yangına, Islanmaya,bozulmaya,çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli önlemleri almak ve alınmasını sağlamak.

-Ambarlarda çalınma ve olağan üstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmayı harcama yetkilisine haber vermek.

-Ambar sayımı ve stok kontrolü yapmak harcama  yetkilisince belirlenen stok miktarlarını takip etmek.

-Kullanımda olan malzemeleri bulundukları yerde kontrol etmek sayımları yapmak ve yaptırmak.

-Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak.

-Taşınırların kayıtlarının yönetim hesabını çıkarmak ve harcama yetkilisine sunmak.

-Taşınır kayıt kontrol yetkilileri görevlerinden ayrılırken ambar devir teslim işlemini yapmak.

-Hurda işlemlerinin takibini yapmak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek