Tahakkuk Servisi


Şube Müdürü Fatma PINARBAŞI Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5183
Bilgisayar İşletmeni Ömer ÖZARSLAN Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5185
Bilgisayar İşletmeni Haydar DURAN Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5187

Memur                                         Kadriye GÖK                                 Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5193

 

GÖREV AMACI

Maaş, yolluk ve fatura ödemeleri gibi iş ve işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde sunumunu sağlamak.

 

 İLGİLİ MEVZUAT

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

-6245 Sayılı Harcırah Kanunu

-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu

 

GÖREVLER

-Maaş ödemeleri: Rektörlük, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, Tıp Fakültesi,  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Başkanlığımız kadrosunda bulunan personel ve Üniversitemizde 4-C kapsamında çalışan personellerin maaş işlemlerinin takibi ve ödeme evraklarının düzenlenmesi.

-Elektrik ödemeleri: İdari Birimler binasının elektrik ödemelerine ait gelen faturalar doğrultusunda gerekli kontroller yapıldıktan sonra  ödenek  kontrolü yapılarak tahakkuk evrakı düzenleyip ödenmek üzere Strateji Daire Başkanlığına göndermek.

-Su ödemeleri: Rektörlük ve İdari Birimler binasına ait su kartlarının kontrolü yapılarak avans yolu ile kartlara yükleme yaptırmak,

-Telefon ödemeleri:  Rektörlüğe ait gelen tüm faturalar ilgili birimlere dağıtılarak resmi ve özel görüşme ayrımı yapılıp birim amirlerince onaylandıktan sonra şubemizde tekrar toplanarak ödenek kontrolü yapılıp tahakkuk düzenleyerek Strateji Daire Başkanlığına gönderilir.

-TTnet ödemeleri: Rektörlüğe ait TTnet faturaları şubemize gelir ödenek kontrolü yapıldıktan sonra  tahakkuka bağlanır ve Strateji Daire Başkanlığına gönderilir. E-Posta aracılılığı ile Ulakbimle kontrolü sağlanır.

-Cep telefonu: Rektörlük makamının cep telefonuna ait ilgili Gsm firmasından gelen  faturalar aylık görüşme limiti yapılarak tahakkuk evrakı düzenlenerek Strateji Daire Başkanlığına gönderilir.

-Bağlı birimlerde bulunan personellerin yurtiçi-yurtdışı yolluklarının yapılması.