İhale Servisi


Şube Müdürü  Fatma PINARBAŞI Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5183
Şef Mediha YILMAZ Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5184
Bilgisayar İşletmeni Erhan S. ŞENSES Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5186
Bilgisayar İşletmeni Turgay DOĞAN Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5190
Memur Hüseyin ÇOBAN Tel: 0 (358) 260 00 53 dahili 5192
 

GÖREV AMACI

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanununa göre birimlerden gelen mal ve hizmet taleplerinin ihalesini yaparak sonuçlandırmak.

 

 İLGİLİ MEVZUAT

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kamu İhale Genel Tebliği

İhale Uygulama Yönetmelikleri

 

GÖREVLER

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale, satın alma,DMO kredi alımları ve arşivleme gibi işlemleri yürütmek.Tüm ihale ile ilgili işlemler,dergi abonelikleri, temizlik ve güvenlik maaş tahakkuku, kredi işlemlerinin takibi, Yakıt ödemeleri , hak edişler,Yurtdışı yayın,kitap,dergi,gazete alımlarını , yurtdışı satın almalarını yapmak ve gümrük işlemlerini yürütmek Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimleri ihtiyaçları doğrultusunda kalorifer yakıtı,akaryakıt kitaplar, her türlü makine-teçhizat, tıbbi malzemeler, bilişim teknoloji cihazları, yazılımlar,güvenlik, temizlik hizmet alımı v.b. ihalelerini gerçekleştirmek, hak edişleri düzenlemek,birimler bazında oluşan komisyonlarca muayene kabullerinin yaptırılması ve nakite bağlanması işlemlerini yapmak.