İdari ve Mali İşler Dairesi


    MİSYONU: İdarenin İdari ve Mali konulardaki işlemlerinin mevzuatlara uygun şekilde devamlılığının sağlanması ve Paydaşlara da bu doğrultuda hizmet sunulmasıdır. Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için, mevcut ödenekler dahilinde; ihtiyaçların en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satınalınması, depolanması ve dağıtılmasıdır. Üniversitemizin var oluş sebebinin en önemli yönü üstün yetenekli bireyler yetiştirmeyi eğitim ve hizmet alanındaki üretimini toplum yararına savunmaktır. Buna paralel olarak Başkanlığımızca da mali kaynakları yasalar çerçevesinde verimli kullanarak mal ve hizmetin en iyisini nasıl nereye ve ne zaman kullanacağını uygulamaya koymadan özen göstererek misyonunu belirlemeye çalışmıştır.
 
     VİZYONU: Üniversitemizin tüm birimlerinin yanında, İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İl dışından ve ayrıca diğer üniversitelerden gelecek idari ve Mali konulardaki talepleri karşılamak amacıyla hizmet sunumu yapabilecek personel yetiştirilmesi. Ayrıca, teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarını yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmak Geleceğe bakan, yenilikleri takip eden, en iyi üniversitelerden biri olabiliriz gayretiyle çalışan, üniversitemiz için nasıl daha faydalı ve aksaklıklara meydan vermeden mal ve hizmet alımını en hızlı şekilde çağa uygun olarak alabilirim çabası içerisinde olan, Başkanlığımız vizyonunu belirlemede seçici davranmıştır. Çağdaş uygarlık bilinci içerisinde teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde yararlanmak uzman yenilikçi elemanlarıyla bilimsel gelişmelerin de takibi ve imkânlar koşulunda uygulanabilirliği yolunda kaynakları kullanma ve yararlı hizmetler sunmada örnek bir Birim oluşturulmaktadır.