IPv6


IPv6 Nedir?

Toplam 2128 adet IP adresi var (128 bit olmasından). Bu da 40,282,366,920,938,463,463,374,607,431,770,000,000 adet IP adresi yapar.

IPv6 adresleri IPv4 adreslerinden daha karmaşıktır. Dolayısı ile IPv6 adresleri 16-bit yapıdan oluşmakta (IPv4 8-bit yapıda idi) ve 2001:98:A11:10:11:1:0:106 olarak ifade edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken şey eğer birden fazla 0 varsa bunlar :: olarak belirtilir yani: 2001:98::106. Bunun açılımı 2001:98:0:0:0:0:0:106 olarak görülebilir. Böylece:

:: 0:0:0:0:0:0:0:0 8 adet 0 var.  ::1   0:0:0:0:0:0:0:1  Loopback-v6 adresi 

Yalnız burada unutulmaması gereken şey birden fazla kolona izin verilmiyor. Yani 2001:98::1::1 olmaz. Nedeni de açık. Kaç tane sıfır olduğu belli değil. Aynı zamanda IPv4 ile uyumlu adreslerde yazılabilir. 2001:98:0:1:0:12:144.122.199.90 gibi.

IPv6 bloğu IPv4'teki CDIR notasyonunu kullanmaktadır. Yani 2001:98:0030::/48 gibi. Bu aralık 2001:98:0030::'dan 2001:98:0030:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff'a kadardır. Burada adreslemede dikkat edilmesi gereken nokta ise prefiks olarak verilen değerin adres satırı ile uyumlu olması gerekliliğidir. Yani: 2001:98:0030::/64 uyumludur. Çünkü ağ tarafında 2001:98:0030:0: bir sorun yok ama 2001:98:0030:1::/48 uyumsuzdur. Nedeni ise ağ tarafında 2001:98:0030: ağ tarafı tamam olmakla beraber :1:: satırındaki herşeyin 0 olması gerekiyor.

2001:98:0030:1:0:a8:88de:1f/64 ifadesi ise bir adresi ifade eder. Bunun ait olduğu alt ağ ise 2001:98:0030:1::/64 olarak bulunur.

RFC3513 bu konuda daha detaylı bilgi aktarmaktadır. Ayrıca doğrudan IP adresini kullanmak istersek (özellikle web adreslemesinde) [ .. ] işaret serisini kullanmak gerekecektir. Yani: http://[2001:98:0030:1::1]:80/ (RFC2732) gibi. Burada amaç port numarası ile karışmamasını sağlamaktır

IPv6 ADRESLEME

Unicast: Normal adreslerdir. Birebir görüşme için kullanılırlar.

Multicast: Grup adresleridir. Bu gruba üye olanların tamamı bu paketleri görür. IPv6'da broadcast paketleri yerine multicast kullanılmıştır. Bundan dolayı broadcast'in yaptığı tüm işleri multicast üstlenmiştir. Böylece CPU'dan tasarruf sağlanır.

Anycast: Multicast benzeri bir sistemdir. Buradaki fark ise bu sisteme dahil anycast adreslerinden sadece birine bilginin gönderilmesidir. Bu anycast grubuna dahil diğer kişiler bu paketi almazlar. Sadece en yakın adreste olan alır.

Buna göre 000 ile başlayanlar hariç tüm unicast adreslerinin arayüz IDleri 64-bit uzunluğunda olmalı ve Değiştirilmiş EUI-64 ile oluşturulmalıdır. Şu şekillerde IP atanabilir:

 1. 2. seviye adresten elde edilebilir. Buna göre 7.seviye bit değeri 0 ise yerel tipinde, 1 ise genel tipinde bir adrestir.

 2. RFC3041'e göre gelişigüzel bir IP ataması yapılabilir.

 3. DHCPv6 ile IP adresi alınabilir.

 4. Elle ayarlanabilir.

 5. RFC3972'ye göre özel şifreleme yapısı ile atanabilir.

IPv6 Adres Aralığı:

Başlangıç Biti

IPv6 Notasyonu

Kullanım yeri

000

::/3

Özel adres tipleri

001

2000::/3

Tahsis edilmiş genel unicast adresleri

01 - 1111 1110 0

4000::/2 - FE00::/9

Rezerv edilmiş genel unicast adresleri

1111 1110 10

FE80::/10

Bağlantı-yerel unicast adresleri

1111 1110 11

FEC0::/10

Site-yerel unicast adresleri

1111 1111

FF00::/8

Multicast adresleri

Site-yerel adresler RFC1918 adres (10/8 vs) aralığı gibi algılanabilir. Bağlantı-yerel adresleri ise tek bir alt ağ için uygulanmaktadır. Burada anycast adresleri eksiktir. Bu da normal unicast adresleri ile aynıdır. Sadece ayrıca anycast ağı olarak yapılandırılmıştır.

Dikkat edilmesi gereken nokta multicast ve anycast adresleri sadece hedef adresleri olarak kullanılabilir. Kaynak adresi olarak sadece ve sadece unicast adresler kullanılabilir. Ayrıca, sadece yönlendirici cihazları anycast adresleri ile yapılandırılabilir.

Multicast adres tipleri:

İkili Değer

Onaltılı Değer

Tip

0000

0

Yedek

0001

1

Arayüz-yerel (Çoğa göderim döngü sınaması (Loopback multicast) paketlerinin yönetimi için.)

0010

2

Bağlantı-yerel

0011

3

Yedek

0100

4

Yönetici-yerel

0101

5

Site-yerel

1000

8

Organizasyon-yerel

1110

E

Evrensel

1111

F

Yedek

Kalan 6,7,9,A,B,C değerleri ağ yöneticisi tarafından çeşitli işler için kullanılabilir.

ICMPv6

ICMPv6 RFC 1885'in içerisinde tanımlanmıştır.

ICMP mesaj tipleri şöyledir:

1

Destination unreachable error message

Hedef ulaşılamaz hata mesajı

2

Packet too big error message

Paket çok büyük hata mesajı

3

Time exceeded error message

Ulaşım zamanı aşıldı hata mesajı

4

Parameter problem error message

Parametre sorunu hata mesajı

128

Echo request message

Yansıma isteği mesajı

129

Echo reply message

Yansıma cevabı mesajı

130

Group membership query

Grup üyelik sorgulaması

131

Group membership report

Grup üyelik raporu

132

Group membership termination

Grup üyeliği sonlandırması

133

Router solicitation

Yönlendirici istek bildirimi

134

Router advertisement

Yönlendirici bildirisi

135

Neighbour solicitation

Komşu istek bildirisi

136

Neighbour advertisement

Komşu bildirisi

137

Redirect message

Yönlendir mesajı

"Neighbour discovery" kısmı ARP ile benzeşmektedir. "Group membership" ise multicast grupları içindir.

Mesaj tipleri daha sonra mesaj kodlarına bölünebilmektedir. Mesela, Tip1 mesajlar için:

0

No route to destination

Hedefe yol yok

1

Communication prohibited

Bağlantıya izin verilmedi

2

Not a neighbour (strict routing failure)

Komşu değil (katı yönlendirme hatası)

3

Address unreachable

Adres ulaşılamaz

4

Port unreachable

Port ulaşılamaz

"Neighbour solicitation" için kod değeri 0 (kullanıcı) veya 1 (yönlendirici) olabilir.