Basın Yayın


foto

 1- Görevimiz:

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün ana görevi, Amasya Üniversitesi'nin akademik, sosyal-kültürel, sportif çalışmaları ve diğer faaliyetleri hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmektir.

Yazılı ve Görsel Medya Takibi:

Üniversitemiz ile ilgili olarak günlük basında çıkan haberlerin takibi, arşivlenmesi ve haberlerin web sitesinde yayınlanması.

Etkinlik Arşivi:

Üniversitemizle ilgili sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin kamera-fotoğraf gibi belgeleme kayıtlarının yapılması ve arşivlenmesi.

2- Tanıtım ve Basım Faaliyetleri:

*Üniversitemizin tanıtımında ihtiyaç duyulan katalog, öğrenci kılavuzu, kitapçık, davetiye, afiş, broşür, dosya ve benzeri promosyon malzemelerinin hazırlaması, dağıtılması.

*Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen bilimsel, sosyal-kültürel, sportif faaliyetlerin tanıtımını yapmak amacıyla üç ayda bir yayınlanan Amasya Üniversitesi Haber Bülteni'nin hazırlanması ve yayımlanması.

*Üniversitemiz tarafından düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerin davetiye-afiş tasarımları ve baskılarının yapılması.

*Plaket, kaşe, zimmet defteri, gelen-giden evrak defterlerinin hazırlanması.

3-Haber Yazımı ve Web Duyuruları:

Basın Duyuruları:

* Üniversitemiz ile ilgili basın duyurularının hazırlanması, basın kuruluşlarına gönderilmesi ve haberlerin web sitesinde yayınlanması.

Web Sitesi Duyuruları:

* Üniversitemiz tarafından düzenlenen açılış, mezuniyet töreni, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif her tür faaliyet duyuruları

* Kurum içi ve kurum dışı duyuruların elektronik iletişim yolu ile ilgili birimlere ulaştırılması.