Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon


Üniversitemiz BAP birimi tarafından gerçekleştirilen "Hemşirelik Öğrencilerinin Mezuniyet Öncesi Kardiyopulmoner Sağlık Sorunlarını Tanımlamada Simülasyon Eğitiminin Etkisi" adlı projenin açılışı gerçekleştirildi. Yürütücülüğünü Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eylem Topbaş'ın yaptığı projenin açılışında konunun uzmanı katılımcılar tarafından öğrencilerimize iki gün boyunca simülasyon eğitimi verildi.

kalp

İki gün süren eğitimler boyunca Türkiye'de sağlık çalışanlarına aktif olarak simülasyon eğitimi gerçekleştiren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Simmerk Tıbbi Cihaz Test, Kalibrasyon ve Simülasyon Merkezi çalışanları Doç. Dr. Gülay Eren, Doç. Dr. Kerem Erkalp, Uzm. Dr. İnci Paksoy, Uzm. Dr. Sezen Avtan ve  Uzm. Dr. Ayşenur Boztepe tarafından bölüm öğrencilerinin de aktif katılımıyla ön test uygulaması yapıldı ve ardından solunum sistemine ait sorunlar, tedavi yöntemlerinin teorik eğitimi, simülasyon maketi üzerinde senaryo uygulamasının (Akut Astım Atağı geçiren hasta) eğitimleri gerçekleştirildi.

Proje eğitiminin ikinci gününde ise kardiyak problemlerin tanılanması, hasta başı monitöründe kardiyak ritimlerin analizinin yapılması ve tedavi yöntemlerine ait teorik ve pratik uygulamaları, simülasyon maketi üzerinde senaryo uygulaması (anafilaksi şok ve suda boğulma vakası), defibrilasyon uygulaması, entübasyon uygulaması öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Son test uygulaması ile eğitim programı sona erdi. Eğitimin tamamlanmasının ardından SİMMERK eğitimcileri tarafından katılımcılara sertifikaları verildi. Öğrencilerimiz iki gün süren eğitimlerinin ardından hastanede grup eğitimleri ile eğitimin uygulama sürecini tamamladılar. Gerçek hasta başı uygulamaları ile simülasyon maketinde edindikleri bilgi ve becerileri hastanede staj uygulamaları sırasında Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Çakmak rehberliğinde birebir hasta başı vizitleri ile gerçekleştirmişlerdir.

Üniversitemizin hemşirelik laboratuvarına kazandırdığı simülasyon maketi ile öğrencilerimizin uygulama fırsatı bulacağı özellikleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Önceden programlanmış en az 10 senaryo
 • 15 inç geniş ekran dizüstü bilgisayar
 • Önceden programlanmış senaryoların değiştirilebilmesi ve sıfırdan kolayca senaryo oluşturulabilmesi.
 • Kalp hızı ve kan basıncı gibi yaşam sinyallerinin hızlı bir şekilde değiştirilebilmesi
 • Bir sonraki kritik bir karar noktasına müdahale edilebilmesi.
 • Ağız ya da burundan entübasyon imkanı
 • Program havayolu sayesinde dil ödemi ve laringospazm gibi durumların oluşturulabilmesi
 • ET tüp veya LMA kullanılabilmesi
 • Sensorler sayesinde entübasyon derinliğinin tespit edilebilmesi, entübasyonun doğru şekilde yapıldığının belirlenmesi
 • Tek taraflı göğüs havalandırılmasın yapılabilmesi
 • Normal ve patolojik birçok akciğer sesinin dinlenebilmesi
 • Simülatör gerçekçi bir şekilde spontane soluk alıp verebilmelidir.
 • Resüstasyon uygulamalarının monitörize edilmesi
 • Bağımsız sol ve sağ akciğer sesleri seçilebilmesi
 • BVM ve Mekanik Ventilatör ile havalandırma yapılabilmesi
 • Tek taraflı göğüs pnömotoraksın simüle edilebilmesi
 • Göğüs kompresyonu ölçülür ve kaydedilir olması
 • Kan basıncının (Tansiyonun) sol koldan alınabilir olması. Korotkoff sistolik ve diyastolik basınçların programlanabilmesi
 • Otomatik iki taraflı karotis, radyal, bilateral ve femoral nabız alınabilmesi
 • Gerçek cihazla Oksijen Satürasyonun ölçülebilmesi
 • Defibrilasyon uygulanabilmesi
 • Gerçek elektrotlar ile ECG alınabilmesi

 kalp1

Sistemin diğer opsiyonel nitelikleri;

Yazılım öğrenci ya da eğitimcinin müdahalelerine otomatik olarak cevap verebilir; yaşa, ağırlığa ya da diğer faktörlere göre - BP ve yaşam sinyalleri gibi - cevaplar otomatik biçimde değişebilir. Farmakolojik müdahalelere cevap alınabilir; bilgisayar sisteminde yer alan ilaçlar ve gerektiğinde yeniden reçete edilebilecek başka ilaçlar kullanılabilir.

 • İstenildiğinde; Eğitimci ya da öğrenci kendi sesini kullanarak mankeni konuşturabilir; eğitimci öğrencinin verdiği cevapları dinleyebilir; iki yönlü karşılıklı ses ve veri aktarımı gerçekleştirilebilir; kendi lisanınızda sesli cevaplar oluşturulup saklanabilir ve önceden kaydedilmiş ses menüleri kullanılabilir.
 • Cevap menüsü yardımıyla en çok altı öğrencinin çalışması izlenebilir ve kısa değerlendirmeler kayda geçirilebiliri; işitsel ve görsel sistemlere bağlanarak geniş açıklamalı anlatımlar için kameralardan ve simüle hasta monitöründen aktarımlar yapılabilir.

Senaryolar işlenirken öğrenciye röntgen, CT çıktıları, laboratuar sonuçları ve hatta multimedia tanıtımları gibi görüntüler verilebilmektedir.

kalp2

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon

Hemşirelik eğitimi; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanlarını kapsayan bir eğitim sistemidir. Öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlayan interaktif yöntem olan simülasyon eğitimi, öğrencilere gerçek yaşam durumlarını, gerçekçi bir öğrenme ortamı sağlayarak öğrencilerin hem bilişsel hem de psikomotor, davranışsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde etkin olmaktadır. Hemşirelik eğitiminde psikomotor becerilerin öğrenildiği yer mesleki beceri laboratuvarlarıdır. Laboratuvarlar hastaya zarar verme korkusu olmaması nedeniyle öğrenciler açısından güvenli bir ortamdır ve klinik ortamda öğrencinin yeterliliğini arttırmaya yardım eder. Simülasyon labortuvarları klinik uygulamada karşılaşılan durumlar ve  sorunların canlandırıldığı ortamlardır.

Simülasyon laboratuvarlarında klinik ortam, gerçeğe yakın şekilde canlandırılabilir, özellikli veya tek hasta durumu sunulabilir, hatalar düzeltilebilir, bütün öğrenciler için aktif öğrenme fırsatı sağlanır, tutarlı ve karşılaştırılabilir deneyimler oluşturulabilir. Simülasyon bunların yanı sıra eleştirel düşünmeyi ve klinik karar verme sürecini de destekleyebilir. Ayrıca hemşirelik eğitiminde deneyimsiz öğrencinin ilk uygulamasını gerçek hasta üzerinde değil de gerçeğe yakın bakım girişimlerinin uygulamasına fırsat veren simülasyon maketi üzerinde yapmasına fırsat tanıyarak öğrencinin beceri kazanmasında, güvenli hasta bakımının desteklenmesinde, öğrencinin hata yapma kaygısının azalmasında, teori ile uygulamanın birleştirilmesinde, iletişim becerilerini geliştirilmesinde,  öğrencilerin klinik anksiyetesinin azalmasına, kendi kendine öğrenme ve kritik düşünme becerilerinde artma, teknolojiyi kullanma becerisini geliştirme, entegre bir biçimde teorik bilgiyi beceriye dönüştürme ve klinik ortamlarda öğrencilerin olumsuz deneyimlerin yaşamasını engellemesine olanak sağlamaktadır.

Yürütücülüğünü Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eylem Topbaş'ın yaptığı "Hemşirelik Öğrencilerinin Mezuniyet Öncesi Kardiyopulmoner Sağlık Sorunlarını Tanımlamada Simülasyon Eğitiminin Etkisi'' başlıklı proje ekibinde Doç. Dr. Şevket Kandemir, Öğr. Gör. Gülay Bingöl, Öğr. Gör. Öznur Görgen, Yrd. Doç. Dr. Banu Terzi, Öğr. Gör. Aslı Bellikli ve Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Çakmak yer almaktadır.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü