Hayatboyu Öğrenme Programı Teklif Çağrısı


Stratejik Öncelikler ve Hayatboyu Öğrenme Programı 2013 Program Rehberi'ne Avrupa Komisyonunun internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm