Görevde Yükselme Duyurusu


Başvuru tarihi : 08 - 12 Temmuz 2013

Şef, Şoför ve Memur kadroları için 27 Ekim 2013 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavına başvuracak personelin müracaatlarını görev yaptıkları birimlere kapalı zarf içinde yapmaları gerekmektedir.

İlgili daire başkanlıklarının veya birim amirlerinin, başvuru dilekçelerini (kapalı zarf içinde) ve liste hazırlayarak ilanın bitim tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde personel daire başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu sınava başvuru duyurusu  Üniversitemiz Web sayfası üzerinden yapılmış olup tebligat niteliğindedir. Ayrıca yazı gönderilmeyecektir. 

İlgili yönetmeliğin 11.maddesi gereğince; Görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvuran personel, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede (12 Temmuz- 27 Ekim 2013) yıllık izin kullanamayacaktır. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç başvuru tarihinin son gününe kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla başvuruda bulunabilirler.

İlgililere duyurulur.                             

 

Sınav takvimi  için tıklayınız.

Başvuru dilekçesi  için tıklayınız.

Başvuru şartları için tıklayınız.

Başvuru yapılacak kadrolar için tıklayınız.

İlgili Yönetmelik için tıklayınız.

Protokol için tıklayınız.

Şoför İçin Ders Notları

Diğer Unvanlar İçin Ders Notları