FBE ve SBE Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı


T.C

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ve SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜLERİ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda belirtilen Lisansüstü Programlarına öğrenci alınacaktır.
Başvurular, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik evraklı başvurular dikkate alınmayacaktır.

 Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

Program

Anabilim Dalı

ALES Taban Puanı ve Türü

YDS-ÜDS Puanı

Kontenjan

Açıklama/Müracaat Şartı

Yüksek Lisans

Biyoloji

55/Sayısal

-

13+7*

Biyoloji veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar ile, (*) Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü mezunu (1), Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü mezunu (1), Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü mezunu (1), Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunu (1), Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans mezunu (3) adaylar başvurabilir.

Yüksek Lisans

Fen Bilgisi Eğitimi

55/Sayısal

-

8

Fen Bilgisi Eğitimi Lisans mezunu adaylar başvurabilir

Yüksek Lisans

Fizik

55/Sayısal

-

8

Fizik Bölümü, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir.

Yüksek Lisans

Matematik

55/Sayısal

-

2

Matematik veya Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir.

Doktora

Fen Bilgisi Eğitimi

55/Sayısal

55

2

Fen Bilgisi Eğitiminde Yüksek Lisans yapmış olan adaylar başvurabilir.

 *Alan dışı kontenjanı ile lisansüstü programlara yerleşeceklere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

 Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

Program

Anabilim Dalı

ALES Taban Puanı ve Türü

YDS-ÜDS Puanı

Kontenjan

Açıklama/Müracaat Şartı

Yüksek Lisans

*Beden Eğitimi ve Spor

55/Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlıklı Puan türünden herhangi biri

-

10

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Lisans mezunu adaylar başvurabilir.

Yüksek Lisans

Sınıf Öğretmenliği

55/Eşit Ağırlıklı

-

15

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Lisans mezunu adaylar başvurabilir.

Doktora

Sınıf Öğretmenliği

55/Eşit Ağırlıklı

55

5

Sınıf Öğretmenliği Eğitiminde Yüksek Lisans yapmış olan adaylar başvurabilir.

*Hitit Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Yüksek Lisans Programı
*Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü dışındaki bölümlerden mezun adaylar, eğitim formasyonu dersleri ile Anabilim Dalı Başkanlığının gerekli görmesi durumunda bilimsel hazırlık çerçevesinde Lisans programından belirlenen dersleri alacaktır.

Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları ve Değerlendirme
Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması zorunludur. ALES puanının %60'ı, lisans genel not ortalamasının %25'i, varsa yabancı dil puanının %15'i alınarak toplanır. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. En yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Yüksek Lisans Programına Başvuruda İstenecek Belgeler
1. Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu'nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur),
2. 100'lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş Lisans not dökümü (transkript) belgesinin fotokopisi,
3. ALES Sonuç Belgesinin fotokopisi (ALES'in geçerlilik süresi üç (3) yıldır),
4. YDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesinin fotokopisi (varsa),
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
6. Başvuru Formu doldurularak çıktısı alınacaktır ("www.amasya.edu.tr" adresinden alınacaktır),
7. Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumdan alınacak lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge,
8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru kabul edilmez.

Doktora Programı Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları
1- Doktora için başvuran adayların YDS-ÜDS' den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı almaları gerekmektedir,
2- Doktora Programı giriş puanı değerlendirmesinde, ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %15'i, Yüksek lisans not ortalamasının (100'lük sisteme göre) %10'u, yazılı sınav notunun %15'i ve Yabancı Dil puanının %10'u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Yazılı sınava girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru Formu doldurularak çıktısı alınacaktır ("www.amasya.edu.tr" adresinden alınacaktır),
2. Tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
3.Yüksek lisans tez özeti (Türkçe-İngilizce),
4. Yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100'lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,
5. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
6. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100'lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
8. ALES sonuç belgesinin fotokopisi (ALES'in geçerlilik süresi üç (3) yıldır),
9. YDS/ÜDS' den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesinin fotokopisi,
10. Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumdan alınacak lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge,
11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi,
Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru kabul edilmez.

Kesin kayıt sırasında başvuru için gereken belgelerin asılları veya tasdikli suretleri istenecektir. İbraz edemeyenler kesin kayıt hakkını kaybedecektir.
Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri ve Sınavları


Tarih

Açıklama

06.01.2014-17.01.2014

Başvuruların Kabulü

20.01.2014

Doktora Yazılı Sınavına Alınacak Adayların İlanı

22.01.2014

Doktora Yazılı Sınavı

24.01.2014

Sonuçların Açıklanması

27-29 Ocak 2014

Asıl Kayıt Tarihleri

30-31 Ocak 2014

Kayıt Yaptırmayan Adayların Yerine Yedeklerin Kayıt Yaptırma Tarihleri

03-07 Şubat 2014

Ders Kayıtları

10.02.2014

Öğrenime Başlama Tarihi

İletişim: Enstitü Sekreteri "Ömer KURUÇAY"
Amasya Üniversitesi, Rektörlük Binası, 05100 AMASYA
Tel: (0358) 260 00 47 / 2137-2141-2142
Fax: (0358) 260 00 48
E-mail: fenbilens@amasya.edu.tr, sosyalbilens@amasya.edu.tr

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Başvuru Formu İçin Tıklayın

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Başvuru Formu İçin Tıklayın

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Doktora Başvuru Formu İçin Tıklayın

Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Başvuru Formu İçin Tıklayın