FBE ve SBE Danışmanlık Duyurusu


Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerimizde kayıtlı olan öğrencilerin şu ana kadar ki devam-devamsızlık, başarı-başarısızlık gibi istatistiki verilerinden hareketle her iki Enstitümüzde danışman atamalarına yönelik olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Tüm öğretim üyelerimize önemle duyurulur!

1) 2015-2016 Akademik Yılı içerisinde lisansüstü programlara ilk defa kayıt hakkı kazanan öğrenciler için danışmanlık atamaları, öğrenciler "en az 9 kredilik ders alıp başardıktan sonra" yapılacaktır. Öğrencilerin ders onayları danışman atanana kadar ilgili EABD/EASD başkanı tarafından yapılacaktır. Daha önceki dönemlerde danışmanı atanmış ve ders aşamasında olan bir öğrenci "en az 9 kredilik dersten başarılı olmadıysa" bu öğrencinin danışmanlığı düşer.

2) Yürütülen lisansüstü derslerde dersi alan öğrenci devamsızlıktan kaldığı kesinleştiği anda, ders sorumlusu dönem sonunu beklemeden ilgili EABD başkanlığı aracılığı ile bu durumu enstitüye bildirir.

3) Üniversitemizden ayrılarak kurum değiştiren veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin danışmanlığı;

a) Danışmanı olduğu yüksek lisans öğrencisinin derslerini tamamlamış olması, doktora öğrencisinin ise yeterlilik sınavında başarılı olması durumunda bu öğretim üyelerinin danışmanlığı devam eder. Bu öğretim üyelerine ödenecek danışmanlık ve uzmanlık alanı ders ücreti için, Kurumumuzda halen çalışmakta olan danışman öğretim üyelerine uygulanan ücret ödeme prosedürü aynen uygulanacaktır.

b) Öğrenci yüksek lisans veya doktorada ders aşamasında ise, bu öğretim üyelerinin danışmanlığı (öğretim üyesi istediği takdirde) 2. danışman olarak devam edebilir.

4) Yüksek lisans veya doktora eğitiminde kayıt donduran öğrencinin danışmanlığı;

a)  Öğrenci ders aşamasında ise danışmanlığı düşer.

b) Öğrenci tez aşamasında ise, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi ve EABD başkanlığının görüş ve önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.