Farabi Aday Öğrencilerinin Dikkatine


Evrak Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1- Her evraktan üçer adet hazırlanacak.
2- Güz ve Bahar Dönemi Protokolleri ayrı ayrı olacak.
3- Protokoller hazırlanırken alınacak dersler Amasya Üniversitesi programına göre belirlenecek.
4- Alınacak dersler okunacak bölüm veya dönemde bulunamıyorsa, gidilecek üniversitenin farklı bölümlerinden ya da dönemlerinden seçilebilir. Ancak alınacak ders, gidilecek üniversitede hangi dönemde veriliyorsa o dönemin protokolüne yazılacak.
5- Belgelere üçer adte nüfus cüzdanı fotokopisi de eklenecek.
6- Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi yenilenmiştir. Yenilenen Sözleşme doldurulacak. Hep hesap hem de IBAN numaraları yazılacak.
7- Farabi Bölüm Koordinatörünüz kayıtlı olduğunuz program, bölüm ya da anabilimdalının başkanıdır.


                                                                                                                                 Amasya Üniversitesi
                                                                                                                    Farabi Kurum Koordinatörlüğü