Erasmus Personel Hareketliliği İlanı


2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Hayat Boyu Öğrenme (LLP) - Erasmus Programı değişim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Söz konusu faaliyetler çerçevesinde Üniversitemiz öğretim elemanlarından ve idari personelinden Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği bünyesinde 6 kişi, Eğitim Alma Hareketliliği çerçevesinde AB üyesi ülkelerin birinde seçeceği bir işletmeyi veya aşağıda anlaşmalı üniversitelerin ilgili bölümlerini eğitim almak amacı ile kullanabilecekleri gibi kendileri de yeni bir ikili anlaşma yapmak amacı ile bu hareketlilikten faydalanarak yurtdışına gidebileceklerdir. Bahis konusu hareketlilikten faydalanmak isteyen Akademik ve İdari Personelin başvurularını tamamlayabilmeleri için başvuru tarihleri içersinde aşağıdaki evrakları tamamlayarak Rektörlük aracılığıyla Uluslararası İlişkiler    Birimine iletmeleri gerekmektedir:

 1-    Ek'te mevcut başvuru formu.

2- Gitmek istediği kurumdan almış olduğu kabul mektubu. Gidilecek kurum bir yükseköğretim kurumu olabileceği gibi başvuru sahibinin akademik ilgileriyle bağlantılı uygun bir işletme de olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

3- Bağlı olduğu akademik birim (Fakülte/Yüksekokul) tarafından alınmış yönetim kurulu kararı.   

 LUBLİN TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Bilimleri * (2)

Mimarlık ve Şehir Planlama (2)

Fizik (2) 

Matematik (3)

Mekatronik (2)

SOUTH BOHEMIA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü (2), Hemşirelik Bölümü (2)

VYTAUTAS MAGNUS ÜNİVERSİTESİ

Fizik (2)

Biyoloji (2)

ALBA IULIA ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Bilimleri * (2)

Finans ve Bankacılık (2)

Muhasebe (2)

Turizm (2)  

Pazarlama (2)

Elektronik (2)

Matematik (ders verme- 2, ders alma 1)

Kadastro (2)

SAİMAA ÜNİVERSİTESİ

Otel ve Resturant İşletmeciliği (2)

GDANSK ÜNİVERSİTESİ 

Matematik (3)

Kimya

GDANSK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

Matematik (3)

DAUGAVPILS ÜNİVERSİTESİ

Beden Eğitimi (2)

Okul Öncesi Öğretmenliği (2)

İlkokul Öğretmenliği (2)

SPLIT ÜNİVERSİTESİ

İlköğretim (2)

IASI TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tekstil Teknolojisi (2)

TRANSILVANIA ÜNİVERSİTESİ (Transilvania University of Brasov)

Psikoloji ve Eğitim Bilimleri

DE VİGO ÜNİVERSİTESİ (Universida De Vigo)

İlkokul Öğretmenliği (2)

MİLANO DEGLİ ÜNİVERSİTESİ (Universita Degli Studi Di Milano)

Teknik ve Bilgisayar Bilimleri Eğitimi (2)

             Gidecek öğretim elemanlarının seçilebilmesi ve Ulusal Ajans tarafından gönderilen hibenin en doğru şekilde dağıtılması açısından, personel değişimini gerçekleştirmek amacıyla belirlenen genel kriterler şunlardır:

  1. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen ve 30.9.2013 tarihine kadar tamamlanabilecek bir eğitim programının(training programme)olması (Eğitim programı, ilgili kişi tarafından hazırlanacak ve ilgili kişi ve gidilecek  kurum tarafından da imzalanmış olmalıdır. Program gerçekleştirilecek faaliyetin genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
  2. Personel eğitim alma hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 5 ders saati eğitim alınması zorunludur. Eğitim alma hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen kurumda 5 günlük program kapsamında en az 5 ders saati eğitim almak gerekmektedir.

 Bu şartlar çerçevesinde eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak isteyen personel arasında seçim yapabilmek için gerekli olan diğer kriterler şunlardır:

  • Daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele,
  • Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
  • Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yüksek öğretim kurumlarına,
  • Kendisi tarafından yapılmış ikili anlaşması(ları) bulunan personele,
  • Halen bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına, öncelik verilmesi hedeflenmektedir.
  • Başvurular kontenjanı aştığı taktirde öncelik dil puanı yüksek adaylara verilecektir.

     3.  Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. gidilecek ülkelere göre 5'er günlük hibe + seyahat giderinin 400 Euro'ya kadar olan bölümü tamamen, 400 Euro'yu aşan bölümü ise %50 oranında karşılanır.

     4.  Personel hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanılabilinir.

Başvurular Uluslar arası İlişkiler Birimi'ne yapılacaktır.

Başvurular 11 Şubat - 11 Mart 2013 tarihleri arasında kabul edilecektir.

 Başvuru Formu