Erasmus Öğrenci Değişim Hareketliliği İlanı


2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Hayat Boyu Öğrenme (LLP) - Erasmus Öğrenci Değişim Hareketliliği Programı başvuruları başlamıştır. İlgili programdan gereğince yurt dışında öğrenim görmek isteyen veya staj yapmak isteyen Amasya Üniversitesinde Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisan derecesinde öğrenim gören öğrenciler aşağıdaki şartları yerine getirmeleri koşulu ile programdan faydalanabilirler. 

Programdan faydalanabilme şartları:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya başka ülke vatandaşı olduğu halde Amasya Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak
  2. Yurt dışına çıkmadan önce okuduğu bölümde en az bir yılı tamamlamış olmak (Staj'dan faydalanabilmek için ikinci sınıfta olma şartı aranmaz)
  3. Daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olmak
  4. Gidilecek ülkenin lisanını veya Erasmus programında faydalanma sürecinde kullanılacak lisanı konuşabilme, yazabilme ve anlayabilme derecesinde dil bilgisine sahip olmak.
  5. Genel Akademik not ortalaması;

        a.  Önlisans ve Lisans öğrencileri için akademik not ortalaması en az 58'i,

        b. Yüksek lisan ve doktora öğrencileri için akademik not ortalaması 65'i sağlaması gerekmektedir.

    6. Erasmus öğrenci değişim programından faydalanacak öğrenciye yurt dışında geçireceği süredeki masraflarının bir kısmını karşılayacak hibe verilecektir. Verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. 

     7. Hibesiz olarak Erasmus Öğrenci Değişim Programında faydalanmak mümkündür. 

Yukarıdaki şartları taşıyan üniversitemiz öğrencileri;  

Başvurularını, 12 Şubat - 26 Şubat 2013 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinde yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Başvuru yapan öğrenciler arasında gidecek öğrencilerin belirlenebilmesi için;

 1 Mart 2013'te Saat 14:00'te Eğitim Fakültesi dersliklerinde yabancı dil sınavı yapılacaktır.