Erasmus Akademik Personel Hareketliliği İlanı


2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Hayat Boyu Öğrenme (LLP) - Erasmus Programı değişim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Söz konusu faaliyetler çerçevesinde Üniversitemiz öğretim elemanlarından Ders Verme Hareketliliği bünyesinde 9 kişi, Ders Verme Hareketliliği çerçevesinde aşağıda anlaşmalı üniversitelerin ilgili bölümlerini ders vermek   amacı ile kullanabilecekleri gibi kendileri de yeni bir ikili anlaşma yapmak amacı ile bu hareketlilikten faydalanarak yurtdışına gidebileceklerdir.

LUBLİN TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Bilimleri * (2)

Mimarlık ve Şehir Planlama (2)

Fizik (2) 

Matematik (3)

Mekatronik (2)

SOUTH BOHEMIA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü (2), Hemşirelik Bölümü (2)

VYTAUTAS MAGNUS ÜNİVERSİTESİ

Fizik (2)

Biyoloji (2)

ALBA IULIA ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Bilimleri * (2)

Finans ve Bankacılık (2)

Muhasebe (2)

Turizm (2)  

Pazarlama (2)

Elektronik (2)

Matematik (ders verme- 2, ders alma 1)

Kadastro (2)

SAİMAA ÜNİVERSİTESİ

Otel ve Resturant İşletmeciliği (2)

GDANSK ÜNİVERSİTESİ 

Matematik (3)

Kimya

GDANSK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

Matematik (3)

DAUGAVPILS ÜNİVERSİTESİ

Beden Eğitimi (2)

Okul Öncesi Öğretmenliği (2)

İlkokul Öğretmenliği (2)

SPLIT ÜNİVERSİTESİ

İlköğretim (2)

            Gidecek öğretim elemanlarının seçilebilmesi ve Ulusal Ajans tarafından gönderilen hibenin en doğru şekilde dağıtılması açısından, personel değişimini gerçekleştirmek amacıyla belirlenen genel kriterler şunlardır:

  1. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen ve 30.9.2013 tarihine kadar tamamlanabilecek bir öğretim programının(teaching programme)olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)
  2. Personel ders verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 5 ders saati ders verilmesi zorunludur. Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda iki gün yol olmak üzere toplam 5 günlük program kapsamında en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Bu şartlar çerçevesinde ders verme hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğretim elemanları arasında seçim yapabilmek için gerekli olan diğer kriterler şunlardır:

 Daha önce hareketlilik faaliyetinden faydalanmamış personele,

  • Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere,
  • Daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yüksek öğretim kurumlarına,
  • Kendisi tarafından yapılmış ikili anlaşması(ları) bulunan öğretim elemanlarına
  • Halen bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına, öncelik verilmesi hedeflenmektedir.
  • Başvurular kontenjanı aştığı taktirde öncelik dil puanı yüksek adaylara verilecektir.
  1. Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. gidilecek ülkelere göre 5'er günlük hibe + seyahat giderinin 400 Euro'ya kadar olan bölümü tamamen, 400 Euro'yu aşan bölümü ise %50 oranında karşılanır.
  2. Personel hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanılabilinir.

Başvurular Uluslar arası İlişkiler Birimi'ne yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 25 Aralık 2012.

Bilgi Formu İçin Tıklayınız