Eğitim Fakültesi Dergisi'nin Yeni Sayısı Çıktı


Kapak

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Yılda İki Kez Yayımladığı Hakemli Bilimsel Dergisi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Amasya Education Journal 'in İkinci Sayısı Yayımlandı. Editörlüğünü Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU'nun Üstlendiği Derginin Tüm Yazılarına Tam Metin Olarak http://dergi.amasya.edu.tr/index.php/1/issue/current Adresinden Erişilebilir.

Doç.Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU yaptığı açıklamada: "Eğitimin tüm alanlarında orijinal yayın kabul eden Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergimizin ikinci sayısı ile karşınızdayız. Hatırlanacağı gibi, ilk sayımızda dergimizin eğitimle ilgilenenlerin dikkatle takip edeceği akademik bir dergi niteliğine sahip olma, zamanında yayımlanma ve kısa süre içinde saygın indekslerde taranma amacıyla yola çıktığını duyurmuştuk. Bu bağlamda, dergimizin ilk sayısında yayınlanan yedi makalenin üç bine yakın okunduğunu (açık erişim sistemlerine dayanarak), ikinci sayımızı da yine zamanında çıkardığımızı ve ilk sayımızdan itibaren Akademia Sosyal Bilimler İndeksi, Google Akademik, Index Copernicus, Araşiırmax Bilimsel Yayın İndeksi ve Türk Eğitim İndeks'lerinde dizinlenmeye başladığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Bu sayımızda, sekiz farklı eğitim kurumundan altı makaleye yer verilmiştir. Bu makalelerin eğitimle ilgilenenler tarafından yine merakla okunacağını umuyoruz. Bu sayımızın yayımlanma sürecine kadar gönüllülük esasına dayalı desteklerini esirgemeyen alan editörlerimize, yayın kurulumuza, hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür eder, eğitimin çeşitli alanlarında çalışan tüm araştırmacıların çalışmalarını değerlendirmek üzere dergimizde görmekten mutluluk duyacağımızı bildiririm" dedi.