EBYS Duyurusu


Üniversitemizce 06/06/2016 tarihinden itibaren Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş yapılacaktır. Üniversitemize bağlı tüm birimler kurum içi/kurum dışı tüm yazışmalarını ve ilgili diğer işlemlerini bu Sistem (EBYS) üzerinden yürütecektir. Rektörlük Makamına sunulmak üzere fiziki ortamda hazırlanarak gönderilen evraklar (ıslak imza gerektiren evraklar hariç) kabul edilmeyecektir. Geriye dönük işlem yapılmayacağından işleyişte aksaklığa yol açılmaması için birimlerinizce gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

       Bilgilerinize sunulur.

Not : Üniversitemiz birimlerince alınan Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları da Elektronik  Belge Yönetim Sistemi üzerinden hazırlanacaktır. Evraklar Sistem haricinde tarih ve sayı numarası almayacaktır.