EBSCO Veri Tabanı Deneme Erişimi


EBSCO olarak, Aşağıda listelenen 30 adet kaynak (erişim adresleri ilgili kaynağın altında yer almaktadır) Türkiye'deki tüm üniversitelere 1 Ekim 2013 ile 30 Kasım 2013 tarihleri arasında deneme erişimine açıldı.

 

- EBSCO eBook Academic Collection ( Tüm Disiplinler)

117,000'den fazla tam metin elektronik kitabin yer aldığı multidisipliner araştırma veri tabanı

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww

- CINAHL Complete (Hemşirelik Bölümü)

Hemşirelik ve hasta bakimi ile ilgili temel danışma kaynağı olan CINAHL indeksinin, 1,300'den fazla tam metin dergiyle zenginleştirilmiş versiyonudur.

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ccf-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ccm

- Education Source (Eğitim Fakültesi)

Eğitim Bilimleri alanında yayın yapan 1,700'den fazla akademik derginin, tam metin yer aldığı veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eue

- Applied Science & Technology Source (Mühendislik ve Fen Fakülteleri)

Uygulamalı bilimler ve teknoloji konusunda 1,400'den fazla tam metin akademik derginin yer aldığı danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/aci-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aci

- Engineering Source (Mühendislik Fakültesi)

2,000'den fazla mühendislik ile ilgili sureli yayının olduğu tam metin veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/egs-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=egs

- Humanities Source (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakülteleri)

Beşeri Bilimler alanında 1,400'den fazla tam metin derginin olduğu veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/hus-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hus

- SocINDEX with Full Text (Sosyoloji Bölümü)

Sosyoloji alanında en geniş kapsamlı indeks olan SocINDEX'in 860'dan fazla çekirdek Sosyoloji dergisi ile tam metin olarak zenginleştirildiği temel danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=sih

- Political Science Complete ( Siyasal Bilimler ve Uluslararasi Iliskiler)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 620'den fazla derginin indekslendiği, 500'den fazlasının tam metin olduğu bütünleşik kaynak

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/poh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=poh

- MEDLINE Complete (TIP Fakültesi)

PubMed'in MEDLINE veri tabanının içeriğindeki 2,000'den fazla derginin tam metin olduğu en geniş kapsamlı tam metin TIP veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=mdc

- SportDISCUS with Full Text ( Beden Egitimi ve Spor Okulları)

Beden Eğitimi ve Spor Hekimliği konusunda 530'dan fazla tam metin derginin yer aldığı bu alandaki tek indeks. Temel danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/s4h-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=s3h

- Legal Source ( Hukuk Fakültesi)

Hukuk alanında 880'den fazla tam metin dergi sunan, en geniş kapsamlı akademik kaynak

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lgs

- Communication & Mass Media Complete (İletişim Fakültesi)

Kitle iletişimi ve İletişim alanlarında 620'den fazla tam metin dergiyi, iki farklı indeksin bileşiminde sunan tam metin kaynak

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ufh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ufh

- HiperKitap ( Turkce Egitim Verilen Tum Bölümler)

Türkiye'nin ilk ve tek Türkçe kitap veri tabanı. BETA versiyonunda 3,500'den fazla Türkçe elektronik kitap yeni kullanışlı fonksiyonlarıyla beraber sunuluyor

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=011tww

- Arab e-Marefa (Arapça Eğitim Verilen Tüm Bölümler)

Arapça yayımlanan 900'den fazla akademik sureli yayının indekslendiği, 70,000'den fazla tam metin makalenin olduğu , orta doğuya özel bir tam metin veri tabanı

 

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aed

 

Textile Technology Complete(Tekstil Muhendisligi)

Tekstil üretimi ve mühendisliği ile 470'den fazla derginin indekslendiği ve 50 tam metin akademik dergi ile 50 tam metin kitabin olduğu danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/teh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=teh

- EconLit with Full Text (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Amerikan Ekonomi Derneği'nin İktisat indeksi EconLit'in içerisinde yer alan 600'den fazla derginin tam metin olduğu temel danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-coverage.xls

Teknik Raporlar: http://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-workingpaper.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh

- Dentistry & Oral Science Source (Diş Hekimliği Fakültesi)

Diş Hekimliği konusunda tek tam metin kaynak, 200'den fazla tam metin Diş Hekimliği dergisi

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/ddh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh

- eBook Business Collection (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sadece İsletme ve bağlı disiplinlerde yayımlanan kitapların yer aldığı özel elektronik kitap veri tabanı

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e020tna

- Film & Television Literature Index with Full Text ( Güzel Sanatlar Fakültesi)

Sinema ve televizyon hakkında yayın yapan dergilerin indekslendiği ve 200'den fazlasının tam metin erişilebildiği konuya özel kaynak

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/f3h-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f3h

- Hospitality & Tourism Complete ( Turizm ve Otelcilik Bölüm/Okulları)

Turizm ve otelcilik alanında 1930'dan günümüze 830'dan fazla derginin tam metin sunulduğu temel danışma kaynağı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/hjh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hjh

- Central & Eastern European Academic Source

Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye'den akademik dergilerin yer aldığı bölgeye özel tam metin veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/e5h-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h

- Literary Reference Center Plus ( Ingilizce Eğitim Verilen Tüm Bölümler)

İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında düzenlenmiş, en geniş kapsamlı tam metin kaynak. 700'den fazla dergi, 833,000'den fazla kitap özeti, 127,000'den fazla klasik ve modern şiir metni, 9,800'den fazla yazar röportajı, 31,000'den fazla klasik ve modern kısa hikaye, 92,000'den fazla edebi eleştiri yazısı, 8,235 adet klasik roman...

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/lkh-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lkh

- Art Source ( Guzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri)

Sanat ve Mimarlık alanında 640'dan fazla tam metin dergi, 220'den fazla tam metin kitap sunan disipline ozel tam metin veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/asu-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asu

- - INSPEC (Mühendislik ve Fen Fakülteleri)

Eski adiyle Physics Abstracts olan, dünyanın en geniş kapsamlı uygulamali bilimler indeksi. Institute of Engineering & Technology tarafından oluşturulan bu kaynakta 5,000'den fazla dergi sürekli izlenir ve toplamda 13 milyondan fazla bibliyografik kayıt vardır.

İçerik Listesi: http://www.theiet.org/resources/inspec/support/docs/index.cfm

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=inh

- World Politics Review ( Siyasal Bilimler ve Uluslararasi Iliskiler)

World Politics Review veri tabanı, dış politika uzmanları ve uluslararası politika ve dışişleri alanlarına profesyonel anlamda ilgisi olan araştırmacılar için günlük, online yayın yapan önemli bir kaynaktır. World Politics Review veri tabanınin orijinal içeriği, uluslararası iliksiler ve politika konusundaki gazeteciler, araştırma kuruluşları, akademisyenler, dış isleri profesyonelleri vb.. kurum ve kuruluşlardan tema-konulu uzmanları da içeren, dünya çapında 400'den fazla katılımcı ve yazarın oluşturduğu bir iletişim ağı tarafından kaleme alınmaktadır

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=wpr

- Chemical Hazard Information Library ( Kimya Muhendisligi)

Çevreye ve insana zararlı kimyasallar ile ilgili tüm gerekli dokuman ve raporların yer aldığı veri tabanı

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=che

 

- Energy & Power Source (Mühendislik Fakültesi)

Enerji Üretimi, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yöntemleri ve Fosil Yakıt Teknolojileri konusunda yayın yapan 5200'den fazla akademik derginin indekslendiği ve 300'e yakinin tam metin yer aldığı veri tabanı

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/enr-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=i3h

-

- Nursing Reference Center ( Hemşirelik Bolümü)

Kanıta dayalı, hasta başı bakımı için tasarlanmış, hemşirelik araştırmacıları ve hasta bakimi ile ilgili çalışan profesyonellerin temel danışma kaynağı. Eğitim materyalleri, hastalık bazlı bakim için dikkat edilmesi gereken hususları anlatan materyaller gibi bir çok önemli bilgiyi içerir

İçerik Hakkında: http://www.ebscohost.com/nursing/products/nursing-reference-center/nursing-reference-center-content

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=nrc

- Historical Abstracts with Full Text ( Tarih Bolümü)

Tarih ile ilgili uluslararası olan temel danışma kaynağı Historical Abstracts'in tam metin 380 dergi ve 140 kitapla zenginleştirilmiş halidir.

İçerik Listesi: http://www.ebscohost.com/titleLists/30h-coverage.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=30h

- Poetry & Short Story Reference Center (Ingiliz Dili ve Edebiyati)

İngilizce dilinde yazılmış, klasik ve modern türde, 700,000'den fazla tam metin şiir ve 51,000'den fazla tam metin kısa hikaye içeren; ayrıca 2,300'den fazla "Sairin Kendi Sesinden" videosu olan veri tabanıdır. Destekleyici materyal olarak da şiir ile ilgili 542 elektronik kitap veThe Poetry Foundationtarafından hazırlanan 20 derslik şiir analizleri metni yer alır.

Dergi İçeriği: http://www.ebscohost.com/titleLists/prf-journals.xls

Diğer Dokuman Türleri İçeriği: http://www.ebscohost.com/titleLists/prf-other.xls

Erişim Adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=prc