Doğa Dostu Projeyi TÜBİTAK 3. Kez Destekledi


Üniversitemiz projelerinden "Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2015" adlı proje TÜBİTAK Bilim ve Toplum 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programları çerçevesinde üçüncü kez desteklendi. 

proje111

TÜBİTAK tarafından 3'üncü kez desteklenen 'Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2015' projesinin amaç ve kapsamını Proje Yürütücüsü Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. D. Duygu Kılıç'ın şu cümlelerle açıkladı:

''Projemizin amacı; öğrencilerimize doğal ortamda, doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları için uygun ortamları oluşturmak, bunun düşünsel zenginliğini ve heyecanını yaşamalarını sağlamaktır. Projemizde bilim insanları ile bilim insanı olmaya aday öğrenciler bir araya getirilerek, öğrencilerin çevrelerindeki problemleri görebilmelerini ve çözüm için birer proje fikri üretmeleri diğer hedeflerimiz arasındadır. Yapılan etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlaması beklenmektedir.

proje2

Doğa ve Bilim kampları öğrencilerin doğada da deney yapılabileceği ve doğada araştırılması gereken pek çok şeyin olabileceği bilincine varmalarını sağlamaktadır.  Özellikle yurt dışında pek çok ülkede doğa ve bilim kampları pek çok kurum tarafından uzun yıllardan beri düzenlenmektedir. Ekosistem çeşitliliği, ekolojik proses çeşitliliği, genetik çeşitliliği ve tür çeşitliliği bu kadar fazla olan ülkemiz topraklarının her bir karesi laboratuar olarak kullanılabilir.

proje6

TÜBİTAK 4004 kodlu destekleme programları özel kurum ve kuruluşlarında doğa ve bilim kamplarına benzer kampları yapmasına öncü olmuştur. 4004 kodlu Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek,  etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde, klasik eğitim metotlarının kullanılarak, katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

proje3

Projemiz 06-12 Haziran  2015 tarihleri arasında Amasya'da gerçekleştirilecek olup hedef kitlemiz; Amasya Merkez Ortaokulları ile YİBO'larda eğitim gören ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda barınan, bilime meraklı, tüm çalışmalara aktif olarak katılabilecek 5 ve 6. sınıf öğrencilerinden 30 öğrencidir. Özellikle farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin kaynaşması, birbirini anlaması, empati kurabilmesi ve bu ilişkilerini uzun vadede sürdürebilmesi hedeflenmektedir.

Projemize eğitmen olarak Amasya Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alan toplam 31 öğretim üyesi ve öğretmen katılmaktadır''

proje5

Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://dogabilim.net/ internet sitesinden ulaşılabilir.

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü