Çok Boyutlu Okuryazarlık Projesi Tamamlandı


Üniversitemizin ev sahipliğini yaptığı TÜBİTAK destekli proje "Çok Boyutlu Okuryazarlık" projesi kapsamında öğretmen adaylarına 21. yüzyıl okuryazarlıkları ve uygulamaları eğitimi verildi. Gerekli başvuruları yapan 15'i üniversitemizden olmak üzere 23 eğitim fakültesi öğrencisi projeye dâhil oldu. Hayat boyu öğrenebilen, yaratıcı, kendini yenileyebilen, bilişsel ve duyuşsal açıdan yetkin bireyler yetiştirebilmeyi amaçlayan Çok Boyutlu Okuryazarlık projesinin açılış toplantısına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Gökdere de katıldı.

projee1

Yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.  Dr. Rumiye Arslan'ın üstlendiği, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Recep Çakır ve Doç. Dr. Şafak Uluçınar Sağır'ın araştırmacı olarak destek verdiği projede Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Fatih Saltan, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden  Doç. Dr. Rumiye Arslan, Doç. Dr. Şafak Uluçınar Sağır ve Yrd. Doç. Dr. Gülbin Zeren Nalinci'nin yanı sıra Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Koçer, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Kütüphanecilik Bölümünden Doç. Dr. Coşkun Polat, Canik Başarı Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaygana öğretmen adayı kursiyerlere ders verdi.

projee3

Proje Yürütücüsü Yrd.  Dr. Rumiye Arslan projeyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

''90'lı yıllarda sözlü, yazılı ve görsel dilin çeşitli yeni dijital teknolojilerle iletilmeye başlamasının ardından, bireylerin eskisine göre iletişimde ve bilgi edinmede daha farklı okuryazarlık becerilerine sahip olmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır.  Bu bağlamda geçmişte eğitimli olma, bilgili olma ya da okuyabilme ve yazabilmeyi ifade eden okuryazarlık kavramı değişime uğramış ve kapsamı daha da genişlemiştir. Temel okuryazarlık, görsel okuryazarlık, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı,  bilgi ve bilim okuryazarlıkları 21. yüzyıl okuryazarlıkları olarak ön plana çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilgi ve içeriğin aktarımı çok çeşitli ve hızlı yöntemlerle gerçekleşmektedir. Bireyler artık en üst seviyede dikkatli ve eleştirel bir yaklaşımla farklı metinleri okuyabilmeleri gerekmektedir. Hızla gelişen teknoloji ile aktarılan sadece düz yazılı metinler değildir.  Yazılı metinin yanı sıra  görsel ve işitsel metinlerin de okunup anlaşılabilmesi, yorumlanabilmesi ve yeniden üretilebilmesi "yazılabilmesi"  gerekmektedir. Bilginin elde edilmesi için eski zamanlara  göre kaynaklar da çok çeşitlenmiştir. Bilgiyi eskiden bir kitapta, bir bireyde yani "öğretende, öğretmende" bulabilirken, şimdilerde internette, bloglarda, haber sitelerinde, veri ve bilgi bankalarında aramamız, bulmamız ve erişebilmemiz söz konusu olmuştur.

Diğer taraftan bilginin yarı ömrü azalmıştır ve bilginin üretimi hızlanmıştır. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin gereksiz, neyin gerekli olduğunu ayırt etme becerisini ortaya koymak, bireyin sorumluluğuna bırakılmıştır. Elde edilen bilginin kullanımı da sorumluluk ve beceri isteyen bir alan olmuştur. Kolayca eriştiğimiz ve elde ettiğimiz bilgiyi kullanmak artık yasal düzenlemeler gerektirir olmuştur.  Peki öğretmeninin 21. yüzyılda karşılaştığı öğrenciler hangi bilgi ve becerilerle okula geliyorlar? Onlara öğretmen neyi ve nasıl öğretecektir? Öncelikle okula yeni başlayan öğrenci teknoloji ve teknolojinin sunduğu içeriklerle karşılaşmış ve birçok bilgi ve beceriyle belli bir seviyede donanmış olarak okula başlıyor, cep telefonu, tablet bilgisayarı, televizyonu, Internet'i keşfetmiş ve içeriklerini kullanmış olarak geliyor. İşte tam da burada bu projenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Öğretmen adaylarımızın var olan ve gelecekteki gelişmelere göre öğrenci yetiştirebilmeleri için ve kendilerinin 21. yüzyılın gerektirdiği okuryazarlık becerilerine sahip olmalarını sağlamak için biz bu projemizi önerdik.  Projemizin amacı öğretmen adaylarının 21. yüzyıl okuryazarlıkları ile ilgili bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmek ve eğitim-öğretim süreçlerinde farklı okuryazarlık türlerinden en etkili şekilde yararlanmanın yollarını öğretmektir. Bunun için öğretmen adaylarına geleneksel okuryazarlığın yanı sıra bilgi okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, fen ve bilim okuryazarlığı eğitimleri verildi. Ülkemizin farklı illerinden, farklı üniversitelerinden ve farklı bölümlerinden gelen öğretmen adaylarından oluşan bir grup öğrencimizle gerçekleştirdiğimiz bu eğitim sürecinden sonra, öyle umuyoruz ki buradan elde edilen kazanımlar çarpan etkisiyle bir çok öğretmen adayına ve öğrencilere ulaşacaktır''

projee2

Proje; Amasya  İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirildi.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü