Çok Boyutlu Okuryazarlık Projesi Başlıyor


Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli projelerimizden "Çok Boyutlu Okuryazarlık" projesi kapsamında öğretmen adaylarına 21. yüzyıl okuryazarlıkları ve uygulamaları eğitimi verilecek. Öğretmen adayları gerekli başvurularını yaparak projeye dahil olabilecekler.

Yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.  Dr. Rumiye Arslan'ın üstlendiği, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Recep Çakır ve Doç. Dr. Şafak Uluçınar Sağır'ın araştırmacı olarak destek verdiği projede üniversitemiz Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Recep Çakır, Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden  Doç. Dr. Rumiye Arslan,  Doç. Dr. Şafak Uluçınar Sağır ve Yrd. Doç. Dr. Gülbin Zeren Nalinci'nin yanı sıra Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden Doç. Dr. Mustafa Koçer, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Kütüphanecilik Bölümünden Doç. Dr. Coşkun Polat, Canik Başarı Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaygana öğretmen adayı kursiyerlere ders verecek.

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Rumiye Arslan; "Projemiz, öğretmen adaylarına 21. yüzyıl okuryazarlıkları ve uygulamaları eğitimi verilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında öğretmen adaylarına okuryazarlık kavramının günümüzdeki anlamından yola çıkarak 21. yüzyıl okuryazarlık türleri tanıtılacaktır. Kursiyerlerin yeni okuryazarlıklar konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirecek seminer ve eğitimler düzenlenerek, eğitim ve öğretim süreçlerinde okuryazarlık türlerinden faydalanma yolları, alan uzmanı koordinatörlüğünde tanıtılacak ve uygulatılacaktır. Günümüzde "okuryazarlık" birçok bilgi ve becerileri içine alarak farklı metin türlerini okuyabilmeyi ve yazabilmeyi ifade etmektedir'' ifadelerini kullandı.

Projenin amacını hayat boyu öğrenebilen, yaratıcı, kendini yenileyebilen bilişsel ve duyuşsal açıdan yetkin bireyler yetiştirebilmek şeklinde özetleyen Arslan; ''Eğitim sisteminin en önemli ve kritik öğesi öğretmen olduğuna göre, öğretmen yetiştiren kurumlar, var olan toplumsal ve teknolojik duruma değil, gelecekteki muhtemel durumları göz önünde bulundurarak nitelikli öğretmenler yetişmelidirler. Öğretmen adaylarının lisans eğitimlerini en üst düzeyde yeterliliklerle tamamlayabilmeleri için ve mesleki yaşantılarında çarpan etkisiyle öğrencileri öğrenmeyi bilen, bilgiye doğrudan ulaşabilen, aktif, katılımcı ve eleştirel düşünen bireyler olarak yetiştirebilmeleri için yeni yüzyıl okuryazarlık becerilerini kazanmaları gerekmektedir. Kursiyerlerimize ''Geleneksel Okuryazarlık,  Bilgi Okuryazarlığı, Teknoloji Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı, Görsel Okuryazarlık, Fen Okuryazarlığı, Aktif öğrenmede ve öğretimde okuryazarlık becerilerinden faydalanma yollarını öğretmeyi hedefliyoruz''  dedi.

24-27 Ağustos tarihleri arasında Amasya  İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilecek eğitimlere kabul edilecek öğretmen adaylarında aranan kriterler ise daha önce benzer bir projeye katılmamış olmak, Çok Boyutlu Okuryazarlık projesine katılmak için gönüllü olmak, farklı üniversitelerin eğitim fakültesi ilköğretim programlarında okuyor olmak.

Çok Boyutlu Okuryazarlık projesine başvurmak isteyen öğretmen adayları başvurularını http://www.fenegitimi.com/okuryazarogretmen/ adresinden başvuru formunu doldurarak gerçekleştirebilirler. Başvuruların kontenjanı aşması durumunda akademik not ortalama sırası dikkate alınacaktır.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü