Bu Virüs İnsandan İnsana Geçiyor


Üniversitemiz kulüplerinden Biyoloji Kulübü ve Sağlık Gönüllüler Kulübünün ortaklaşa hazırladığı ''Sağlık Çalışanları ve Bulaşıcı Hastalıklar'' konulu panel İpekköy Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panelist olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Belma Durupınar  Sağlık Çalışanları İçin Risk Oluşturan İnsan Kaynaklı Enfeksiyonlar; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Belgin Sırıken Gıda Enfeksiyon ve İntoksikasyonları' ve üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Tuba Yıldırım İnsan, Su ve Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlara Tanısal Yaklaşımlar başlıklı sunumlarıyla panelin konuşmalarını gerçekleştirdiler.

oguzhan

H5N1 Memelilerde Ölümcül

Son yıllarda ülkemizin de gündemini hayli meşgul eden kuş gribi H5N1 virüsünün tarihi sürecini çarpıcı görsellerle izleyiciye aktaran Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Belma Durupınar; Asya Gribi(1957-58), Hong Kong Gibi(1968-69), Rus Girbi(1977-78)9, Kuş Giribi (1997-99) son olarak da H5N1 virüsüyle karşı karşıya olduğumuzu belitti. Kuş Gribinin son türünün insandan insana bulaştığını belirten Drupınar; H5N1 virüsünün 1661'den beri tanımlandığını, 2004'ten beri yayılmakta  ve memelilerde ölümcül olduğunu, Türkiye'de ikisi ölümcül 4 vakanın saptandığını belitti.

Pişirildikten Hemen Sonra Tüketilmeli

Gıdaların pişirildikten hemen sonra tüketilmesini öneren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Belgin Sırıken; 'Gıda Enfeksiyon ve İntoksikasyonları' başlıklı sunumunda gıdaların iyice pişirilmesi gerektiğini, sıcak gıdaların ise servis öncesi 60C'nin üzerinde tutulmasını veya hemen soğutulması geektiğini kaydetti. Sırıken ''Gıdalar 5-55 C'lerde özellikle de 25-50 C'ler arasında uzun süre tutulması önlenmelidir. Yeniden ısıtılacak gıdalar ise tüketilmeden önce en az 75 °C'ye ısıtılmalıdır.'' dedi.

Mutfağın ve personelin hijyenine özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Sırıken, gıdaların hazırlandığı yerlerde toz, toprak vb. kontaminasyon kaynakları ortadan kaldırılmasını, yapılan çalışmalarda mezbaha veya market bazındaki kırmızı et ile özellikle kanatlı et ve iç organların ve tüketime hazır kanatlı et ürünlerinin etken ile önemli düzeylerde kontamine olduğunun ortaya konulduğunu ifade etti.

Başarının Sırrı İyi Bir Ekip

Hastane enfeksiyonu kontrol önlemlerinin başarısının oluşturulan ekibin ortak kararlar almaları ve iyi iletişim kurabilmesine bağlı olduğunu ifade eden üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Tuba Yıldırım 'İnsan, Su ve Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlara Tanısal Yaklaşımlar' başlıklı sunumunda ekip çalışmasının önemine değinerek '' Hastane enfeksiyon kontrol programının  uygulanabilmesi için laboratuvar, klinik ve hemşirelik başta olmak üzere birçok disiplin işbirliği halinde çalışmalıdır. Oluşturulan bu ekip koordineli bir biçimde çalışmalı, sürekli geri bildirimler almalı, uygulanmakta olan hijyen koşullarını  değerlendirmeli ve eğitim programları düzenlenmelidir. Laboratuvarlar, epidemiyolojik sürveyans için erken uyarı sistemi olarak iş görebilir.'' ifadelerini kullandı.  Salgına neden olan etkenin ivedilikle tanımlanması gerektiğini belirten Doç. Dr.  Yıldırım, ''Hastane personeli ve çevreden tarama kültürleri yaparak arka arkaya izole edilen benzer izolatların aynı suş olup olmadığını incelemeli, enfeksiyon kontrol komitesi yaygın bir patojen  içindeki gruplanmadan haberdar edilmelidir.'' dedi.

Panel sonrasında konuşmacılara Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Vahit Konar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı İlkay Öztürk Çalı ve Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Arif Ayar tarafından plaket takdiminde bulunuldu.

bulaşıcı hastalıklar

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü