Birim Yöneticilerinin Dikkatine


Üniversitemiz İç Kontrol Uyum Eylem Planı çalışmaları kapsamında Birim Yöneticileri ve Birim İç Kontrol Sorumlularına yönelik İç Kontrol Sistemi Bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Toplantı 27.11.2015 Cuma günü saat 14.00'te Rektörlük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Katılımlarınız önem arz etmektedir.

                                                                      Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

Toplantıya ilişkin yazı

Birim İç Kontrol Sorumlusu görevlendirilmesine ilişkin yazı