Bilim Danışmanlığı Çalıştayı İkici Kez Desteklendi


Üniversitemiz ev sahipliğinde TÜBİTAK-2229 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı tarafından desteklenen 'Fen Bilgisi Ve Biyoloji Öğretmen Adaylarına Yönelik Bilim Danışmanlığı Çalıştayı-II' ikinci kez desteklendi. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. D. Duygu Kılıç'ın koordinatör olduğu çalıştay; fen bilgisi ve biyoloji öğretmen adaylarına alanında bilim danışmanlığı yapabilme, bilimsel bir projeyi yöntemine uygun yürütebilme, raporlayabilme ve sunabilme becerisini kazandırmayı amaçlıyor.

Çalıştayla ilgili bir değerlendirme yapan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. D. Duygu Kılıç; ''Çalıştayın konusu olarak fen bilgisi ve biyoloji öğretmen adaylarına TÜBİTAK ve diğer kurumlar tarafından yapılan proje ve destekleri tanıma, öğretmen adaylarına biyoloji alanında yapacakları projelere bilim danışmanlığı yapabilme, çevrelerindeki problemleri görebilmelerini ve çözüm için birer proje fikri üretmelerini sağlayabilme, biyoloji ile diğer bilimler arasında disiplinler arası proje fikri geliştirebilme, biyoloji ve bilim dünyasında ki yeni gelişmeler hakkında akademisyenler tarafından bilgi verme şeklinde belirlendi. Projeye eğitmen olarak, Amasya Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,  Celal Bayar Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Dicle Üniversitesinden öğretim üyeleri katılacak.'' dedi.

Etkinliğin katılımcı kriterlerini de açıklayan Kılıç; ''Projenin hedef kitlesi fen Bilgisi ve biyoloji öğretmenliği ile biyoloji bölümü üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan toplam yirmi beş öğrenci olacak. Başarı ortalaması 4 üzerinden 2,5 ve üstü öğrenciler tercih edilecek. Katılımcıların seçiminde mümkün olduğunca farklı üniversitelerde eğitim görüyor olmalarına dikkat edilecek. Bu şekilde elde edilen bilgi ve tecrübenin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Aynı üniversiteden çok başvuru olması halinde not ortalaması göz önüne alınarak tercih edilecektir. Etkinliğe bir proje önerisi veya en azından bir proje fikri ile katılıyor olmak gerekmektedir. Ayrıca daha önce TÜBİTAK 2229 projelerine katılmamış olmak gerekiyor.'' cümlelerini kaydetti.  Çalıştay 01-06 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

fenbilimleri çalıştayı

Başvuru formuna http://dogabilim.net/tubitak.asp sitesinden erişilecek olup doldurularak form tubitak2229amasya@gmail.com  adresine gönderilecektir.

Amasya Üniversitesi

Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü