Beden Eğt.ve Spor Öğr. Boş Kontenjan Duyurusu


KESİN KAYIT İŞLEMLERİ (4.DUYURU)

1. Asil listeden kazananların kesin kayıtları 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında, boş kalan 6 kontenjana ise 10- 11- 12 Ağustos 2015 tarihinde mesai saatleri içinde yapılmıştır. İlgili tarihler arasında 1 bayan aday kayıt yaptırmadığından boş kalan kontenjana 4. Yedek Listeden kazanan 1 bayan aday kesin kaydını 13 Ağustos 2015 tarihinde mesai saatleri içerisinde yaptırması gerekmektedir.

2. Asıl ve yedek listeden kazananlardan yukarıda belirtilen tarihlerde müracaat etmeyenler kayıt haklarını kaybederler.

3. Kesin kayıt Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosunda yapılır.

4. Adaylar kendi durumlarını takip etmek zorundadırlar. Sınav sonuçları adaylara yazılı olarak gönderilmez.

NOT: Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne kesin kayıt yapan öğrencilerden resmi yataklı hastaneden alınmış heyet raporu istenecektir.

Bayan Aday Sonuçları için Tıklayınız