BAP İlk Ürünlerini Vermeye Başladı


Üniversitemiz adresli uluslararası bilim literatüründe kabul gören dergilerde öğretim elemanlarımızca yapılan yayın sayıları ve söz konusu yayınlara başka araştırmacılar tarafından yapılan atıf sayıları belirgin bir hızla artmaya başladı.

bilimsel yayın

 Kuruluşundan günümüze  üniversitemiz adresli yapılan yayın sayılarının ve yayınlara başka araştırmacılar tarafından yapılan atıf sayılarının değişimi (Kaynak: Web of Science)

Üniversitemiz bünyesinde 2011 yılında faaliyete geçen ve ilk ürünlerini vermeye başlayan Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin (BAP) temel amacı, bilim literatürüne özgün katkı sağlamak, ülkemizin öncelikli araştırma alanlarında araştırmalar yaparak teknoloji üretimine ve dolayısıyla rekabet gücüne katkıda bulunmak ve bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktır.

Her geçen akademik yıl içerisinde BAP Birimi'nin öğretim elemanlarımıza sağlayacağı proje destekleri ile üniversitenin araştırma kapasite ve becerisinin gelişmesi ve iyileşmesi açısından önemine değinen Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay, "Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, söz konusu bu hedeflere erişebilmek için bütçe kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanmak durumundadır. Her yıl destek miktarları artırılmakta, desteklenen proje sayısı ise buna paralel olarak artmaktadır. Bu projelerden ve bundan sonra desteklenecek olan projelerden elde edilen sonuçlar yakın bir dönemde bilim literatürüne uluslararası yayın, teknolojiye dönüşme, patent olarak sonuçlarını gösterecektir. Bu birimimizde ki en büyük arzumuz Amasya Üniversitesi araştırmacılarının ve öğrencilerimizin ulusal, uluslararası düzeyde başarılarıyla gündeme gelmeleridir." dedi.

 grafik234

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü