Az Çöp, Bilinçli Tüketim, Duyarlı Gençlik


Eğitim Fakültemiz Topluma Hizmet Uygulamaları dersleri kapsamında birçok projeye imza atıyor. Dezavantajlı grupların topluma kazandırılması, oyuncak ve kağıt kaplama sanatları sergisi açılması, ağaç dikme etkinlikleri, kitap bağışı kampanyaları gibi öğrencilerimizin toplumsal, sosyal ve kültürel duyarlılıklarının artırılmasını hedeflenen geniş yelpazeli projeler gerçekleştiriliyor. Topluma Hizmet Dersi uygulamaları kapsamında İlköğretim Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencilerine ders sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Fulya Kula gözetiminde çevre duyarlılığı kazandırmak ve geri dönüşümün önemini kavramaları amacıyla AKAB bilinçlendirme toplantısına  katıldılar.

İl genelinde atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı, kompostlanması ve düzenli olarak bertarafı işlemlerinin bir birlik üzerinden yürütülmesini amaçlayan AKAB (Amasya İli, İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletmeleri Birliği) Müdürü ve Çevre Yüksek Mühendisi Maşide Bütüner, gerçekleştirilen bilinçlendirme toplantısında geri dönüşümün önemini ve Amasya Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesini anlatıldı.

ATIK1234

Çöp Yığınları Altında Ezilmek İstemiyorsak Bilinçli Tüketim Şart

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorununun çöpler olduğunu belirten AKAB Müdürü Bütüner; ''Sanayide, ulaşımda, tarımda, turizmde, inşaat sektöründe, üretim yaparken, hizmet verirken, çok sayıda madde ve malzeme biçim değiştirir. Bu faaliyetler için enerji sağlarken ve enerji kullanırken, katı, sıvıvegaz halde atıklar ve artıklar ortaya çıkar. Bu atıkların bir bölümü nihai olarak bertaraf edilirken, bir bölümü geri kazanılarak, yeniden kullanılabilir. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de özellikle büyük yerleşim birimlerinden insanların karşılaştığı en büyük çevre sorunu çöplerdir. Evsel katı atıkların yüzde 65'ini organik atıklar, kalan kısmını ise kâğıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler oluşturmaktadır. Ülkemizde günde yaklaşık 80 bin ton çöp üretilmektedir. Düzenli depolanmayan çöpler yeraltı ve yüzeysel su kirliliğine, haşerelerin üremesine, çevreye kötü kokuların yayılmasına, görüntü kirliliğine ve çeşitli hayvanlar vasıtasıyla taşıyıcı mikropların yayılmasına neden olmaktadır. Gelecek kuşakların çöp dağları altında ezilmesini istemiyorsak, bilinçli tüketim yapıp az çöp çıkarmak zorundayız. Ülkemizde ve dünyadaki katı atıkların yönetiminin üç temel ilkesi vardır. Bunlar; az atık üretilmesi, atıkların geri kazanılması, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesidir. Çöplerin toplanmasından tutun da, depolanması veya bertaraf edilmesine kadar tüm hizmetlerin bir plan çerçevesinde ele alınması ve öncelikle bu atıkların değerlendirilmesi veya geri kazanılmasına, 'çevre ile uyumlu atık yönetimi denilmektedir'' dedi.

1 Ton Atık Kağıt 16 Ağacı Kurtarır

Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceğini söyleyen Bütüner, geri dönüşümün önemine değinerek atık israfına son verilmesini, ekonomik değeri olan maddelerin geri kazandırılması ve tekrar kullanma yöntemlerinin uygulanması gerektiğini söyledi. Ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmeden çöpe atılmasının, doğa tahribatına ve ekolojik dengeye verdiği zararın hiçbir ekonomik bedelle ödenemeyecek kadar ağır olduğunu ifade eden Bütüner; ''Geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar. Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder. Atık miktarını azaltarak çöp işlemlerinde kolaylık sağlar. Geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur. 1 tonkullanılmış kağıdın geri kazanımıyla16 adet ağacınkesilmesi engellenmiş olur.Atık kağıt yeniden kullanıldığında;hava kirliliğini yüzde 80,su kirliliğini yüzde 34,su tüketimi de yüzde 46oranında azaltılmış olur.Bir cam şişe doğada 4000 yıl,plastik 1000 yıl,çiklet 5 yıl,kola kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yılsüreyle yok olmaz'' açıklamalarında bulundu.

ATIK23456

Eski Çöp Sahaları Rehabilite Ediliyor

Sunumunun sonunda Amasya Katı Atık Yönetimi Projesi ile ilgili bilgi veren AKAB Müdürü Bütüner; ''Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) atık direktifleri ile uyumunu ve üst düzey bir çevre koruma sistemini oluşturarak AB'ye katılım sürecini hızlandırmak amacıyla, AB Katılım Öncesi Mali Yardımları 2006 yılı programlaması kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda "Amasya Katı Atık Yönetimi Projesi" AKAB çalışmaları sonucunda başlatılmıştır. Bu proje ile yerleşim alanlarından katı atıklar daha sağlıklı koşullar altında toplanıp, taşınmaktadır, değerlendirilemeyen atıkların düzenli olarak depolanması sağlanmaktadır, değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı, hem ekonomi hem de çevre için faydalı olacaktır, plastik, cam, metal, kağıt, seramik, tekstil, ve ahşap gibi malzemeler, depolama alanına götürülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilecektir, düzenli depolama alanına gidecek olan atık miktarı önemli ölçüde azaltılmış olacak, böylece depolama sahalarının  ömrü uzatılmış olacaktır, eski çöp sahaları kapatılarak rehabilitasyonu yapılmıştır'' cümlelerini kaydetti.

Macide Bütüner'in öğrencilerimize son mesajı ise ''Evinizin bulunduğu sokakta geri dönüşüm kumbaraları yoksa atıkları bir poşette biriktirip en yakın kumbaraya atın'' oldu.

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü