Avrupa Komisyonundan Teklif Çağrısı


Hassas ve Dışlanmış Kişiler ile Kayıt Dışı Ekonomiye Bağımlı Bireyler Hakkında Teklif Çağrısı

Avrupa Komisyonu "Hassas ve dışlanmış kişiler ile kayıt dışı ekonomiye bağımlı bireylerin, beceri geliştirme, mesleki eğitim ve kursları kapsayan yollarla geçim olanaklarının güçlendirilmesi" başlığı ile Teklif Çağrısı yayımlandı. Toplam Bütçe 44.000.000 Euro'dur.

Proje başvuruları için;
En düşük bütçe: 1 500 000 Euro
En yüksek bütçe: 5 000 000 Euro'dur.

Başvurular iki aşamalı yapılacak olup, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ya da Portekizce hazırlanması gereken ön teklifler için son başvuru tarihi: 19 Şubat 2014'tür. Ön teklif formları kabul edilen başvuru sahipleri tam başvuru yapmaları konusunda bilgilendirileceklerdir.

 Hibe Başvuru Rehberine ve Başvuru formuna ulaşmak için  Avrupa Komisyonu'nun sayfasını ziyaret ediniz.

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135181

 cemcem1111Proje Destek Ofisi 

Uzman Fatih ÇEMÇEM

Dahili: 2150