Avrupa’yı Birleştirme Programı Çağrısı


International Conference on Quality in Higher Education

Diplomatik Değerler ve Etki Fonu (DIV) Avrupa'yı Birleştirme (RE) Programı güvenli komşuluk bölgesinde etkin ve küresel anlamda rekabetçi bir AB oluşturma vizyonunu eyleme geçirmekte İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na (FCO) yardımcı olmaktadır. 

Bu fon kapsamında, AB genişleme sürecine destek verilmekte ve ortak ülkelere AB'ye katılım yolunda gerekli olan reformları uygulamaları için yardım edilmektedir. Program özellikle demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlıklara saygıyı ve azınlıkların korumasını güvence altına alan istikrarlı kurumlara odaklanmaktadır.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı (FCO) fonlarına başvurmak isteyen kuruluşlar proje fikirlerini aşağıda Başvuru Belgeleri kısmında yer alan Proje Teklif Formunu doldurarak Büyükelçiliğin Proje Birimi'ne sunabilir. Sunulan formlar proje fikrinin proje teklifine dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği yönünde Proje Seçme Komitesi'nin bir değerlendirme yapması için gerekli olan temel bilgiyi sağlayacaktır.

Projelerin, Avrupa'yı Birleştirme (RE) Program stratejisinin uygulamasına katkı sunması ve 2014/15 dönemi için öngörülen öncelikli amaçlardan ve göstergelerden en az bir tanesini doğrudan desteklemesi gerekmektedir.

İngiltere Büyükelçiliği'nin geçmişte desteklediği programlara ilişkin veya mevcut program fonuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde Büyükelçilik Proje Birimi'yle temasa geçebilirsiniz.

2014/15 Yılı Öncelikli Amaçları ve Göstergeleri:

Tema: Hukukun üstünlüğü ve temel haklar

Amaç: A. Adalet sektöründeki reformların güçlendirilmesi ve insan haklarının desteklenmesi yoluyla hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi

Göstergeler: A.1 Yargı sistemi ve kolluk kuvvetlerinin şeffaflığını ve halkın bunlara olan güvenini arttırmak için mekanizmaların oluşturulması ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi.
A.2 Mahkemelerdeki ve hapishanelerdeki yükün azaltılması için mekanizmaların oluşturulması ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi.
A.3 Adalet sisteminde uluslararası insan hakları standartlarına ulaşmak ve hassas toplulukların haklarını korumak özelinde marjinalsize ve azınlık gruplarının entegrasyonunun sağlanması, kapasite geliştirilmesi;
A.4 İnsan haklarını destekleme isteklerini sürdürmeleri ve Avrupa Birliği entegrasyon sürecinin başarısına katkı sağlayabilmeleri amacıyla kilit sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi.

Tema: Demokratik Kurumlar ve Süreçler

Amaç:  B. Demokratik yönetişim için gerekli olan faal kurumların kurulması ve desteklenmesi

Göstergeler: B.1 Politika üretme ve uygulama alanında daha fazla şeffaflığı destekleyecek şekilde yasal ve kurumsal kontrol mekanizmalarının, ilgili dengelerin kurulması ve bunların işlevsel olması;
B.2 Vatandaşların seçilmiş siyasi temsilcilerle bağ kurması, böylece yerel ve ulusal politika süreçlerinde yer alması için mevcut mekanizmaların ve becerilerin geliştirilmesi ve konumlandırılması; ülkelerin Uluslararası Şeffaflık Endeksindeki sıralamasının yükselmesi için destek verilmesi;
B.3 Medya özgürlüğüne ve daha geniş ifade özgürlüğüne destek verilmesini sağlamak üzere, şeffaflık ve hesap verebilirlik aracı olarak medya kapasitesinin geliştirilmesi ve harekete geçirilmesi.

Sıkça Sorulan Sorular:

İdari ve Finansal Hususlar:

• Kişisel başvurular dışında, tüzel kişiliğe sahip tüm kurum ve kuruluşlardan başvuru kabul edilmektedir.
• (Fon stratejisi elverdiği takdirde) altı aydan üç yıla kadar süren projelere izin verilmektedir.
• Projelerin bütçesi en az £ 20.000 olmalıdır. 
• Proje teklifi onaylandığı takdirde uygulayıcı kurum ve kuruluşlara herhangi bir ön ödeme yapılamamaktadır. Uygulayıcı kurum ve kuruluşlar ödemelerini kendi kaynakları ile gerçekleştirdikten sonra ilgili fiş ve faturaların orijinallerini Büyükelçilik Proje Koordinatörü'ne teslim ederek masrafları tazmin edebilmektedir. Bu nedenle uygulayıcı kurum ve kuruluşların Büyükelçilikten para transferi kabul edebiliyor olması gerekmektedir.
• Kurumların proje toplam bütçesini başarılı bir şekilde yöneteceklerini kanıtlamaları gerekmektedir. Elçilik ihtiyaç duyduğu takdirde denetleme raporları talep edebilir.

Muafiyetler:

• Aşağıdaki harcama kalemleri projeden desteklenememektedir: 
- Akademik dersler ve araştırmalar, 
- İngilizce dil kursları, 
- İdari giderler, 
- Yardım amaçlı faaliyetler, 
- Ticari faaliyetler, 
- Altyapı ve inşaat projeleri, 
- İnsani yardım.

Eş-finansman:

• İşbirliğini güçlendirmek adına sunulan projelerde ortaklıklar kurulması Büyükelçilik tarafından olumlu karşılanmaktadır. 
• Diğer fon kaynakları proje teklif formunda açıkça belirtilmelidir. 
• İngiltere Büyükelçiliği'nin projedeki katkı ve görünürlüğü garanti altına alınmalıdır.

Proje tekliflerinin değerlendirilmesi:

• Proje başvurusunun program önceliklerinden bir ya da daha fazlasını doğrudan destekliyor olması gerekir; 
• Proje amacının kısa, uygulanabilir ve sürdürülebilir olması gerekir; 
• Çıktıların ölçülebilir olması gerekir; 
• Hedef grubun açıkça tanımlanmış ve proje uygulaması sırasında dâhil edilmiş olması gerekir.

Proje onayı, kontrat ve raporlama:

Proje onaylandıktan sonra, başvuru sahibine hibe şartlarını açıklayan kontrat iki nüsha halinde verilecektir. Her iki kopyanın da başvuru sahibi tarafından imzalanması ve bir kopyanın İngiltere Büyükelçiliği'ne iletilmesi gerekmektedir.

İngiltere Büyükelçiliği proje uygulayıcılarından aylık finansal rapor ve 3 aylık ilerleme raporu talep etmektedir. İlk ödeme birinci finansal raporun teslim edilmesi ve Elçilik tarafından onaylanmasını müteakip gerçekleşecektir. Proje bitiş tarihinden sonraki 3 ay içerisinde proje uygulayıcısının proje kapanış raporunu Elçiliğe teslim etmesi gerekmektedir.

Başvuru belgeleri:

Proje Teklif Formu için tıklayınız.

İletişim:

Özge Manyas
Avrupa'yı Birleştirme Programı Projeler Koordinatörü

Proje teklifleri 7 Şubat 2014 tarihine kadar e-posta yoluyla Projects_RE@fco.gov.uk adresine gönderilebilir. Proje teklif çağrısı aşamasında başvuru sahiplerinin sorularına cevap verilemeyecektir. Başarılı olan teklif sahipleri ile 18 Şubat 2014 tarihinde iletişime geçilecektir.

Detaylar için tıklayınız.

www.gov.uk/world/turkey

https://www.gov.uk/reuniting-europe-programme-turkey

 

 Proje Destek Ofisi

Uzman Fatih ÇEMÇEM

Dahili:2150