Atanan Ögr. Elemanlarından İstenilen Evraklar


Atamaya Esas Evraklar

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti
  3. Tam teşekküllü hastaneden heyet raporu
  4. 12 adet fotoğraf
  5. Halen çalışanlar için veya daha önce kamuda çalışıp ayrılanlar için kurumundan onaylı hizmet belgesi
  6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı
  7. Adli Sicil belgesi
  8. Ortaokul ve Lisede hazırlık okuduğuna dair belge ( hazırlık okuyanlar için )

Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrosuna atanacak olan adayların yukarıda yazılı olan atamaya esas evraklarını sonuç açıklama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Tel: 0358 212 09 98

Not:  a ) Halen Kamu Kurumunda çalışanlar için muvafakat istenecektir.

         b ) Ataması yapılacak olan adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.